Antibiyotik azaltımı: Fitojenik yem katkı maddeleri ne yapabilir?

Performansı desteklemek için geleneksel varyant, antibiyotik büyüme hızlandırıcılarının (AGP) kullanılmasıdır. Yem katkı maddeleri, AGP’ler karşılığında yıllardır başarıyla uygulanıyor. Bu alternatif yem katkı maddeleri arasında en umut verici olanlardan birisi de fitojenik ürünler grubudur.

Anne Möddel
Dr. Eckel Animal Nutrition GmbH & Co. KG

Hayvancılık üretimindeki temel amaçlardan biri, yine tüketici talebinden kaynaklanan antibiyotik kullanımını azaltmaktır. Terapötik uygulamaya ek olarak, antibiyotik büyüme hızlandırıcıları (AGP’ler) hala yüksek bir oranda kullanılmaktadır. Antibiyotiklerin ve özellikle AGP’lerin azaltılması, dirençlerin azaltılmasında, önlenmesinde ve üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesinde önemli bir faktördür. Bu bakımdan her zaman bütüncül bir yaklaşım hedeflenmelidir. Bu, çiftlik yönetimi, çiftlik sağlığı, bağırsak florası ve bütünlüğü ile yem ve besin alımını içerir. Yem ile birlikte, endüstri ve araştırma yeniliklerin geliştirilmesinde çok önemlidir. Uygun bir AGP ikamesi, hayvanları olumsuz etkilerden korumalı ve sindirim sisteminin sağlığını iyileştirmelidir.

BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA: KOKSİDİYOZ
Örneğin etlik piliç üretiminde en büyük zorluklardan biri hala bağırsak kökenli enfeksiyonlardır. Koksidiyoz ve klostridyum ekonomik açıdan en önemli hastalıklardır. Genellikle 3. ve 6. hafta arasında teşhis edilirler. Bu hastalıklardan biri ortaya çıkar çıkmaz diğeriyle enfeksiyonu tetikler. Sonuç olarak, hayvanlar çoğunlukla her ikisinden de etkilenir. Bir salgını tamamen önlemek için, hayvanların genel durumunu desteklemek ve güçlendirmek önemlidir.

Önleyici tedbirlerin verimliliğini karşılaştırmak için olası bir yöntem, meydan okuma denemeleri yapmaktır. Bu tür tehdit değerlendirmelerinde, Eimeria türleri sıklıkla koksidiyoz için bir tetikleyici olarak kullanılır. Kümes hayvanlarında yedi gerçek geçerli tür vardır. Bunlardan biri, kör bağırsağı yüksek patojenite ve hemorajik inflamasyonla enfekte ettiği bilinen Eimeria tenella’dır. Yüksek morbidite ve mortaliteye neden olur. Eimeria tenella, denemelerde iyi bilinen bir edinim parametresi olan Eimeria spp.’yi içerir.

FİTOJENİK KATKILAR: UMUT VEREN BİR ALTERNATİF
Performansı desteklemek için geleneksel varyant, antibiyotik büyüme hızlandırıcılarının kullanılmasıdır. Yem katkı maddeleri, AGP’lerle değiştirilerek yıllardır başarıyla uygulanıyor. Bu alternatif yem katkı maddeleri arasında en umut verici olanlardan birisi de fitojenik ürünler grubudur. Bu katkı maddeleri, genellikle yüzyıllardır tüm dünyada insan hastalıklarının tedavisi için kullanılan tıbbi bitkileri içerir. Ancak, bir fitojenik katkı maddesi, Eimeria spp. ile bir meydan okuma değerlendirmesi sırasında, bir antibiyotik programı ile aynı etkilere sahip midir?

Şekil 1: NC (katkı maddesi yok), PC (AGP) ve Anta®Phyt MO (*p < 0.05) gruplarında günlük ağırlık artışı, FCR ve mortalite

EIMERIA SPP. MEYDAN OKUMASI: FİTOJENİK VE AGP KARŞI KARŞIYA
Bir fitojenik katkı maddesinin (Anta®Phyt MO, Dr. Eckel Animal Nutrition GmbH & Co. KG) etkisini değerlendirmek için etlik civcivlerle bir meydan okuma denemesi yapıldı. Bunun için, fitojenik katkı maddesinin etkisi, Eimeria spp. ile indüklenen disbiyoz sırasında bir AGP programı ile bir negatif kontrol (NC) ve bir pozitif kontrol (PC) ile karşılaştırıldı.

Şekil 2: NC (katkı maddesi yok), PC (AGP) ve Anta®Phyt MO gruplarında piliçlerin bağırsak uzunluğu.

Toplam 1.020 adet bir günlük etlik piliç (ROSS 308) rastgele üç diyet tedavi grubuna ayrıldı. Her grup, 10 tekrar ile 34 kuştan oluştu. Tüm kuşlar, püre biçiminde mısır-soya küspesi temelli bir diyetle iki beslenme fazında (başlangıç: 1–21 gün ve büyütme: 22–40 gün) beslendi. PC grubunun diyetine koksidiyostatlı AGP’ler dahil edilirken, NC’ye hiçbir katkı maddesi dahil edilmedi. Üçüncü gruba bir fitojenik yem katkı maddesi (NC + 300 g / t Anta®Phyt MO, Dr. Eckel Animal Nutrition GmbH & Co. KG) verildi.

14. günde, tüm kuşlara Eimeria spp. aşı varyantı enfekte edildi. Patojenler içme suyunda ağızdan verildi. Enfeksiyonlar ve bağırsak bağışıklık tepkisi, performans (21 gün ve 40 gün) ve bağırsak sağlığı faktörü olarak bağırsak uzunluğu (21 gün) açısından değerlendirildi.

FİTOJENİK KATKI: POZİTİF ETKİLER
Fitojenik gruptaki günlük kilo artışı, 40 günlük denemede PC grubundakinden önemli ölçüde daha yüksekti. Ek olarak, daha iyi bir FCR gözlemlendi ve ölüm oranı NC ve PC gruplarına kıyasla daha düşüktü (Şekil 1).

Bu gelişmeler, NC (445) ve PC (438) gruplarına kıyasla Anta®Phyt MO (458) alan grupta gelişmiş bir Avrupa Üretim Verimliliği Faktörü (EPEF) ile sonuçlanır. Bağırsak sağlığı açısından, fitojenik katkı maddesi alan kuşlar NC ve PC gruplarına kıyasla sayısal olarak daha uzun bağırsaklara sahipti (Şekil 2).

AGP’SİZ BİR GELECEĞE DOĞRU
Modern hayvancılıkta, AGP ilavesi olmadan yüksek sağlık ve performans elde etmek mümkündür. Anta®Phyt MO, Eimeria spp. enfeksiyonu sırasında piliç performansını artırır. Fitojenik yem katkı maddesi, kilo alımı, FCR, ölüm oranı ve bağırsak sağlığı açısından bir AGP programından daha iyi etkiler göstermektedir.

Sonuç olarak, fitojenik yem katkı maddesi Anta®Phyt MO, denemede araştırılan AGP programına faydalı ve daha sürdürülebilir bir alternatif gibi görünüyor.

Fitojenik yem katkı maddesi böylelikle antibiyotiklerin azalmasına ve aynı zamanda daha yüksek performansa imkan tanıyor – ki bu insan sağlığı ve toplumun geleceği söz konusu olduğunda büyük önem taşıyan bir konudur.