Avrupa evcil hayvan maması sektörü büyümeye devam ediyor

Avrupa evcil hayvan maması sektörünün büyümeye devam etmesini bekliyoruz. Geçen yılki büyüme, evcil hayvan nüfusunun yaklaşık 300 milyondan 340 milyonun üzerine çıkmasını yansıtmaktadır. Evcil hayvan maması ürünlerinin yıllık satışları şu anda 29,1 milyar Euro civarında ve bu da %5,1’lik bir büyüme anlamına geliyor.

Alice Tempel Costa
Teknik Direktör ve Genel Sekreter Yardımcısı
FEDIAF

Evcil hayvan sahipliği son yıllarda artış gösteriyor. Özellikle Covid-19 pandemisinin bu artışta önemli bir etkisi oldu. Pandemi sırasında yaşanan izolasyon, insanların evcil dostların sevgisine ve dostluğuna daha fazla önem vermesine katkıda bulundu. Bugün Avrupa, küresel ölçekte evcil hayvan ebeveynliğinin en yaygın olduğu bölgelerden biri. Avrupa’daki evcil hayvan maması endüstrisi, 90 milyondan fazla evcil hayvan sahibinin taleplerini karşılamak için her yıl yaklaşık 11 milyon ton mama üretiyor. Bu da dünyadaki toplam evcil hayvan maması üretiminin yaklaşık %33’ü anlamına geliyor.

Bölgede evcil hayvan maması sektöründeki büyümenin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Avrupa evcil hayvan maması endüstrisinin sesi olan Avrupa Evcil Hayvan Yemi Endüstrisi Federasyonu FEDIAF, bölgedeki endüstrinin %95’ini temsil ediyor ve sektördeki gelişmeleri yakından izleyip raporluyor. FEDIAF’in pazarla ilgili birikiminden faydalanmak amacıyla federasyonun Teknik Direktörü ve Genel Sekreter Yardımcısı Alice Tempel Costa’ya Avrupa evcil hayvan maması endüstrisini, sektörün güncel sorunlarını ve gelecek beklentilerini sorduk.

Öncelikle FEDIAF hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? FEDIAF’ın amaçlarını, üyelerini ve evcil hayvan maması sektöründeki rolünü açıklayabilir misiniz? Üyeleriniz Avrupa’daki evcil hayvan maması üreticilerinin ne kadarını temsil ediyor?
FEDIAF, Avrupa evcil hayvan maması endüstrisinin birleşik sesidir. Üyelerimiz arasında Avrupa’da faaliyet gösteren beş evcil hayvan maması üreticisi ile birlikte 15 Avrupa ulusal evcil hayvan maması birliği bulunmaktadır. Bu da sektörün yaklaşık %95’ine denk gelmektedir.

Sektörün çıkarlarını AB kurumları, ulusal makamlar, akademisyenler, diğer dernekler ve STK’lar nezdinde temsil ediyoruz. FEDIAF ayrıca sektördeki en iyi uygulamaları paylaşmak, geliştirmek ve teşvik etmek için bir platform da sağlamaktadır. Avrupa genelinde güvenli, besleyici ve lezzetli evcil hayvan mamalarının tedarik edilmesini amaçlıyoruz.

Biraz da Avrupa evcil hayvan maması sektöründen bahsedebilir misiniz? Avrupa genelinde kaç tane evcil hayvan maması üreticisi var? Yıllık ortalama üretimleri, satış miktarları ve ürün türleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Üyelerimizin Avrupa genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 150 evcil hayvan maması şirketini (200 tesis) temsil ettiğini ve 340 milyondan fazla evcil hayvanın sevgi ve arkadaşlığından faydalanan 91 milyon Avrupalı hanenin çoğuna sağlanan 10,5 milyon ton evcil hayvan maması ürettiğini tahmin ediyoruz. Yaklaşık 127 milyon kedi, 104 milyon köpek, 53 milyon kuş, 29 milyon küçük memeli, 22 milyon akvaryum ve 11 milyon teraryum bulunmaktadır.

Avrupa’da evcil hayvan maması sektöründe doğrudan istihdam edilen 118.000 ve dolaylı olarak istihdam edilen 950.000 kişi olduğu tahmin edilmektedir.

Avrupa evcil hayvan maması pazarının büyüklüğü ve büyüme potansiyeli hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Avrupa evcil hayvan maması endüstrisinin büyümeye devam etmesini bekliyoruz. Geçen yılki büyüme, evcil hayvan nüfusunun yaklaşık 300 milyondan 340 milyonun üzerine çıkmasını yansıtmaktadır.

Evcil hayvan maması ürünlerinin yıllık satışları şu anda 29,1 milyar Euro civarında ve bu da %5,1’lik bir büyüme anlamına geliyor. Hacim olarak da evcil hayvan maması pazarı %3,5 oranında büyümüştür ve şu anda 10,5 milyon tondur. Okuyucularımız Avrupa verileri hakkında daha fazla bilgiyi Facts & Figures raporumuzda bulabilirler.

Genel olarak, hayvan besleme sektörü son yıllarda sürdürülebilirlik, çevresel ayak izi, karbon emisyonları, hayvan refahı gibi çok yoğun bir gündemin merkezinde yer almaktadır. Tüm bu gündemler evcil hayvan maması sektöründe ne anlama geliyor?
Evet, çok yoğun bir gündemimiz oldu ve olmaya da devam edecek! Kısa süre önce FEDIAF Manifestomuzu yayınladık ve tüm çalışmalarımız bahsettiğiniz konuları kapsayan üç sütunumuzla uyumludur:

BİLİMLE DESTEKLENEN BESLEYİCİ ÜRÜNLER
FEDIAF’ın misyonu, Avrupa genelinde besleyici ürünlerin tedarik edilmesini sağlamaktır. Evcil hayvan maması üreticilerini desteklemek amacıyla son derece saygın besleme kılavuzlarımızı, etiketleme kodumuzu güncellemek ve ayrıca çok çeşitli bilgi formlarımızı oluşturmak ve güncellemek için uzmanlarla yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

ÇİFTLİKTEN KASEYE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Ayrıca AB ve ulusal düzeyde çeşitli çevresel gelişmeleri de takip ediyoruz. İlk olarak, ambalaj ve ambalaj atıkları yönetmelik teklifinin gelişimini izliyor ve üzerinde aktif olarak çalışıyoruz ve özellikle yeşil beyanlar konusundaki tartışmalar bağlamında Ürün Çevresel Ayak İzi (PEF) metodolojisinin evcil hayvan maması sektörü için önemini teşvik etmeye devam ediyoruz. 2018’den bu yana PEF Kategori Kurallarını geliştirmek için Avrupa Komisyonu ile birlikte çalıştık ve PEF yöntemine dayalı uyumlaştırılmış bir yasal çerçeve için desteğimizi yinelemeye devam ediyoruz.

EVCİL HAYVANLARIN TOPLUMDAKİ ROLÜ VE REFAHI
FEDIAF ayrıca hayvan refahı ve sorumlu sahiplenme gibi daha geniş konulara olan bağlılığını da kabul etmektedir. AB ve ulusal düzeyde mevzuatı izlemenin ve katkıda bulunmanın yanı sıra, evcil hayvanların refahını teşvik etmek için diğer paydaşlarla işbirliği yapıyoruz. Çalışmalarımızın temel odak noktalarından biri Pet Alliance Europe‘tur. AnimalhealthEurope ile olan bu işbirliğimiz, Eylül ayında FECAVA ve FVE’nin de ittifakımıza katılmasıyla yakın zamanda genişlemiştir. Ayrıca web sitemiz ve sosyal medya aracılığıyla evcil hayvanlarla etkileşimin sağlığa olan geniş kapsamlı faydalarını duyurmak için çalışıyoruz.

Son olarak ne eklemek istersiniz?
Sadece bizi Linkedin’de ve haberler için europeanpetfood.org web sitemizde takip edin demek istiyorum. Çünkü 2024’ün yoğun bir yıl olmasını bekliyoruz!