Biomin, FUMzyme®’in fermente yemlerde kullanımı için AB’nin onayını aldı

Biomin, FUMzyme®’in fermente yemlerde  kullanımı için AB’nin onayını aldıÖnde gelen hayvan besleme ve yem katkı firması Biomin, Mycofix®’in ticari olarak temin edilebilen tek mikotoksin etkisizleştirici enzimi ve bileşeni olan FUMzyme®’in silajlar dahil fermente yemlerde uygulanması için Avrupa Birliği (AB) onayının alındığını duyurdu.

Bir fumonisin esteraz olan FUMzyme, Fusarium mantarları tarafından üretilen bir mikotoksin kategorisi olan fumonisinleri, toksik olmayan metabolitlere detoksifiye eden saflaştırılmış bir enzimdir.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) Hayvan Yemlerinde Kullanılan Katkı Maddeleri ve Ürünler veya Maddeler Paneli (FEEDAP), 21 Temmuz 2020’de FUMzyme® katkı maddesinin tüm türler için fermente yemlerde güvenli ve etkin olduğu hakkında olumlu bir Bilimsel Görüş yayınlamıştı.

EFSA Bilimsel Görüşü’ne göre, “Katkı maddesi, önerilen minimum yem dozu olan 40U/kg olarak kullanıldığında, fermente yemdeki (AB’de faaliyet gösteren kılavuz sınırlar dahilinde bir fumonisin içeriği ile) fumonisinleri bozma kapasitesine sahip. Bu sonuç, işlenmiş silajda istatistiksel olarak önemli fumonisin azalmasının kaydedildiği üç çalışmanın sonuçlarına dayanıyor.”