Evcil hayvanların böcek proteini ile beslenmesi

Dünya çapında 500 milyondan fazla kedi ve köpek var ve evcil hayvanlarımızın beslenmesi yılda 56 ile 151 milyon ton arasında karbondioksit emisyonunun artmasına katkıda bulunuyor. Bu rakam, Filipinler ve Mozambik’in birlikte yol açtığı emisyonlara eşit. Bu ortamda böcek proteini, hızla ortaya çıkan sürdürülebilir bir evcil hayvan maması bileşeni olarak dikkat çekiyor. Hem Güney Doğu Asya’daki Protenga gibi böcek üreticileri hem de Nestle gibi küresel evcil hayvan maması liderleri, böceklerle çevresel olarak sürdürülebilir evcil hayvan beslenmesi oluşturmak için yeni formülasyonları cesurca yeniden düşünüyorlar.

Puteri Nizar
Ortaklık ve Ürün Uzmanı
Protenga
Salamahafifi Yusnaieny
Üst Düzey Proje Yöneticisi
Protenga

Böcek proteini, hayvan yemi için en yeni gelişen protein kaynağı konumundadır. Şu anda böcek proteini için en büyük pazar evcil hayvan yemi endüstrisidir. Rabobank, böcek proteininin evcil hayvan gıda bileşeni olarak kullanımının 2030 yılına kadar 150,000 tona yükseleceğini tahmin ediyor. Genel olarak bir hayvan yemi bileşeni olarak böcek proteini pazarı, 2030 yılına kadar potansiyel olarak 500,000 tona kadar genişleyebilir.

Böcek proteini içeren evcil hayvan maması, özellikle gelişmiş ülkelerde talep artışıyla birlikte gelişmesi beklenen birinci sınıf bir segment. Fiyatlar, fiyat spektrumunun daha yüksek ucunda yer alsa da, evcil hayvan sahiplerinin evcil hayvanlarına yüksek proteinli, daha doğal ikramlar ve daha iyi sürdürülebilirlik avantajları sağlamadaki mevcut eğilimi nedeniyle endüstrinin daha yüksek oranda büyüme göstereceği öngörülüyor. Ayrıca böcek proteininin hipoalerjenik özellikleri, hassas ve alerjiye yatkın evcil hayvanlara hitap edebiliyor. Yüksek pazarlama ve işlevsel değer de, buna ek katkıda bulunan faktörler.

ETKİLİ BÖCEKLER
Küresel olarak birçok şirket tarafından aktif olarak üretilen böcek türleri arasında karasinek, cırcır böcekleri, çekirgeler ve un kurdu bulunuyor. Kara Asker Sineği (BSF, Hermetia illucens) dünyadaki toplam böcek üretiminin %70’ine yakınını oluşturan en popüler tür durumunda. BSF özellikle yüksek yoğunluklarda gelişiyor, hızlı büyüyor, protein ve yağ depolayabiliyor, doğal olarak patojenik bakterileri azaltabiliyor ve bir haşere veya vektör türünü azaltmıyor.

Kara Asker Sineği
Kara Asker Sineği en uyarlanabilir diyete sahip ve kompost yığınları ve organik madde ayrıştırması dahil olmak üzere birçok yem türünde başarılı oluyor. Bu nedenle bu sinek, ıslak ve kuru gıda atıkları ve yan ürünlerinin doyurucu bir geri dönüştürücüsü durumunda. Sadece 10 günlük bir hasat döngüsüne sahip. Bu nedenle üreme oranı yüksek ve bu da benzersiz bir verimle sonuçlanıyor. Önemli özellikleri arasında yüksek protein içeriği bulunuyor; değerli amino asit ve yağ asidi profili de buna eklenebilir.

BÖCEK PROTEİNİNİN FAYDALARI
Sindirilebilir: Çalışmalar, böceklerin in-vitro araştırmalarında köpekler için % 87,7 sindirilebilirlik sağladığını gösteriyor. Böcekler, amino asit profiline ve sindirilebilirliğe bağlı olarak yüksek protein kalitesine sahiptirler. Özellikle böcek proteinleri, su bağlama kapasitesinden kaynaklanan dışkı kalitesi faydalarına ek olarak, geleneksel kümes hayvanı ununa kıyasla ekstrüde yemde olumlu bir sindirilebilirlik içeriyor.

Lezzetli: Böcekler, köpekler için çekici bir koku yayarlar. Araştırmalar, çiftlikteki dört böcek türünün koku çekiciliğini, ticari peletlenmiş evcil hayvan mamasında kullanılan çekici aromalarla karşılaştırdı. Sonuçlar, böceklerin ticari katkı maddeleri ile eşit çekiciliğe sahip olduğunu gösterdi. Protenga tarafından yapılan bir lezzet çalışmasında, AAFCO uyumlu bir diyet, tek hayvansal protein kaynağı olarak BSF proteini ile formüle edildi (% 40, lezzet veya yağ yok). Bu çalışma, birinci sınıf ve düşük maliyetli ticari diyetlerle birlikte BSF yerine balık unu kullanımına eşdeğer bir formülle gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, balık unu yerine BSF için net bir tercih olduğunu gösterdi (ilk önce %75 denenmiş ve bitirilmiş BSF) ve birinci sınıf diyetin çekiciliği BSF protein yemine eşdeğer çıktı.

Doğal: Böcekler, vahşi doğada ve hatta evlerdeki evcil hayvanlarımızın atalarının besin zinciri içinde yer alırlar. Kediler, köpekler, kuşlar, balıklar doğal olarak zaten böcekleri yerler; soya toplamak yerine sinek yakalamaları daha olasıdır. Sürüngenlerin, kuşların ve evcil tatlı su balıklarının böcekleri tüketmesi, küçük ölçekte özel evcil hayvan yemlerinde halk tarafından bilinen uzun bir gelenek olmuştur. Ve şimdi, böcekler, ana akım evcil hayvan besleme ürünlerine dahil edilmek için çok daha büyük bir ölçekte erişilebilir hale geldi.

Sürdürülebilir: Evcil hayvanlar, ABD’de yıllık et bazlı kalori alımının yüzde 25’ini tüketiyor. Böcek üretimi ise işlenmiş hayvansal yan ürünler ve ‘gıda sınıfında’ yer alan içerikler için alternatif sunuyor, düşük çevresel ve kaynak ayak izi sağlıyor.

Hipo-alerjenik: Böcek proteininin herhangi bir alerjen potansiyeli yoktur. Kürk ve cilt sorunları, kedi ve köpek sahiplerinin en büyük endişelerinden biridir. Alerjiler, evcil hayvan yemlerinde kullanılan yaygın hayvan ve bitki proteinleriyle bağlantılıdır. Böcekler şu anda hipoalerjenik diyet formülasyonları için potansiyel olarak iyi adaylardır, özellikle düşük veya tek protein içerikli evcil hayvan maması formüllerinde.

ÇEVRESEL OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR
Kara Asker Sineği larvaları özellikle izlenebilir, temiz ve düşük değerli tarımsal yan ürünleri etkili bir şekilde böcek biyokütlesine dönüştürebilir ve ileri dönüşümü arttırılabilir. Böcek yetiştiriciliği, hayvancılık, su ürünleri yetiştiriciliği ve domuz yetiştiriciliğinden önemli ölçüde daha az karbon içerir ve daha az yiyecek, su ve daha az alana ihtiyaç duyar. Geleneksel hayvancılığa kıyasla % 50-90 daha az arazi, % 40-80 daha az yem kullanır ve bir kilogram kütle kazancı başına 1000 – 2700 gram daha az sera gazı emisyonu üretir.

Mahsullerden protein ve yağ üretiminin aksine, böcek yetiştiriciliği kârlı bir şekilde büyümek için geniş alanlara ihtiyaç duymaz, önemli miktarlarda su veya gübre ve böcek ilacı gibi üretilmiş girdileri tüketmez. Yem üretimi, küresel ekilebilir arazinin % 50’sini gerektirdiğinden, böcek proteini üretimi, hem ölçeklenebilirlik hem de çevresel etkiler açısından özel yemlere kıyasla daha yüksek sürdürülebilirliğe yol açar ve yemin karbon ayak izini azaltabilir. Balık unu iyi bir protein kaynağıdır, ancak doğal ekolojik sınırları ve verimliliği vardır. Hayvansal protein, sürdürülebilir şekilde üretilebilen başka bir besleyici yem kaynağıdır; ancak bir bütün olarak daha yüksek çevresel karbon ayak izine sahiptir.

YÜKSEK ETKİLİ
Böcekler ektotermik (soğuk kanlı) hayvanlardır. Vücut ısısını düzenlemek için enerji harcamadığından, türlere ve diyete bağlı olarak endotermik memelilere veya kuşlara kıyasla nispeten yüksek yem dönüşüm oranlarına sahiptir. Bu, böceklerin oldukça etkili bir üreme ve ekonomik performansa sahip oldukları anlamına gelir.

GENETİK İYİLEŞTİRME
Evcilleştirilmiş hayvanların aksine, şu anda üretimde kullanılan böcekler vahşidir ve hiçbir genetik gelişme göstermemiştir. Genetik iyileştirme yoluyla böceklerin yemden yararlanma oranını büyük ölçüde artırma umutları oldukça önemlidir.

BÜYÜK VAAT
Birleşik Krallık’taki Yora ve Güney Doğu Asya’daki Protenga gibi böcek temelli evcil hayvan yemi endüstrisindeki kilit oyuncular, çevremiz için gerekli olan değişimi sağlama taahhüdünde çok önemli bir rol oynamaktadır. Böcek ürünleri ve teknolojisi, gıda sistemini, sorumlu tüketimi ve üretimi, iklim eylemini ve bu hedeflere yönelik ortaklıklar halinde birlikte çalışma ihtiyacını ele alıyor.

Böcekler, hayvanların doğal diyetlerine uygun olarak doğru şekilde en etkili noktalara ulaştılar. Oldukça besleyicidirler ve çevresel etkileri düşüktür. Böcek proteini pazarı, hızla gelişen ve yenilikçi bir endüstridir ve hayvansal protein tedarik zinciri sürdürülebilirliği için kritik talebi karşılamaktadır. Daha sağlıklı yiyeceklere, daha sağlıklı evcil hayvanlara ve daha sağlıklı bir gezegene sahip olmanın zamanı geldi. Gelecek şimdidir.