FRA® Gut Balance ile etkili patojen kontrolü

FRAmelco tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, diyetlerinde FRA® Gut Balance alan etlik piliçler daha hızlı ve daha verimli büyüyor. Bu yem katkı maddesi, önemli ölçüde daha yüksek nihai vücut ağırlığına ulaşıldığını gösteren sonuçlar ortaya koyuyor. FRA® araştırmacılarına göre, bu denemede elde edilen gelişmiş performans ve ekonomik avantaj, FRA® Gut Balance’da dikkatle seçilmiş gliserid kombinasyonu ile etkili patojen kontrolünden kaynaklanıyor.

Olga Dansen, MSc
Ar-Ge Başkanı
FRA®melco B.V.

Sağlıklı bir bağırsak, sağlıklı hayvanların temelidir ve piliçlerde yüksek canlılığa katkıda bulunur. Bu, piliçlerin genetik potansiyelleri doğrultusunda büyümelerini sağlar. Yıllardır, patojenik baskıyı kontrol etmek ve kanatlı üretiminde verimi optimize etmek için antibiyotik büyüme destekleyicileri (AGP) kullanılıyor. Ancak antibiyotik direnci tehdidi ve insan sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle, antibiyotik büyüme destekleyicilerinin kullanımı dünya genelinde birçok ülkede sınırlandırılmıştır.

Yem tedarikçileri, antibiyotiğin yerine esas olarak kısa zincirli yağ asitleri (propiyonik asit ve bütirik asit gibi) ve orta zincirli yağ asitleri (kaprilik asit ve kaprik asit gibi) gibi organik asitler veya bunların tuzlarını eklemeye odaklanmıştır. Başarılı da olmuşlardır çünkü bu organik asitler, bağırsak sağlığı ve büyüme performansı üzerindeki olumlu etkileriyle iyi bilinmektedir. Organik asitler, mevcut besinler için konakçı ile rekabet eden bağırsak patojenik bakterilerinin engellenmesini sağlayan diyet asitlenmesine neden olur.

YENİLİKÇİ ALTERNATİF: GLİSERİTLER
Uzun bir süreden beri araştırmacılar, yeni ve yenilikçi bir biçimde uygulandığında organik asitlerle daha da iyi sonuçlar elde edilebileceği konusunda ikna omuş durumdalar. İşte bu yüzden FRAmelco, FRA® Gut Balance ürününü geliştirdi. FRA® Gut Balance, propiyonik asit, bütirik asit, kaprilik asit ve kaprik asit gibi geleneksel organik asitlerin özenle seçilmiş gliseritlerinden oluşuyor. Serbest form – veya tuz – sadece midenin asit ortamında etki gösterirken, araştırmalar bu organik asitlerin gliseritlerinin bağırsak yolunun alt – nötr – kısımlarında da etkisi olduğunu gösteriyor. Dahası, daha güçlü bir antibakteriyel etki gösteriyorlar.

Hem kısa zincirli hem de orta zincirli yağ asitlerindeki gliseritlerin akıllı bir kombinasyonunu içeren FRA® Gut Balance, hem gram-negatif hem de gram-pozitif bakterilerden kaynaklanan bakteriyel zorlukların üstesinden gelmede kilit bir rol oynuyor. Ürün, bağırsak mikroflorasını dengelemek ve genel bağırsak sağlığını ve zooteknik performansı artırmak için tasarlanmış. Bu nedenle genellikle AGP’ler için alternatif olarak kullanılıyor.

GLİSERİT AÇIKLAMASI
Gliseritler ve daha spesifik olarak ‘alfa-monogliseritler’, güçlü antimikrobiyal özellikleri ile bilinirler ve gliseritlerin, antibiyotik kullanımını önlemede uygun bir alternatif olduğu kanıtlanmıştır. Alfa-monogliseritler, bir gliserol molekülünün ilk konumuna bağlı bir yağ asidinden oluşan gliserit sınıfıdır. Onlara güçlü antibakteriyel özelliklerini veren tam da bu konumdaki bu ester bağıdır. Bu gliseritler, karşılık gelen serbest yağ asitlerine kıyasla çok daha güçlü antibakteriyel etki gösterirler; örneğin, alfa-monokaprilin ve alfa-monokaprin, kaprilik asit (C8) ve kaprik asit (C10) ile karşılaştırıldığında. Bunun nedeni, formik asit, propiyonik asit ve asetik asit gibi geleneksel organik asitlerin, rahatsız edici etkilerini gerçekleştirmek amacıyla bakteri hücresine girmek için ayrışmamış olmalarının gerekmesidir. Alfa-monogliseritler, spesifik moleküler yapıları nedeniyle pH’tan bağımsızdırlar ve sonuç olarak sindirim kanalında bulunan pH değerlerinde ayrışmazlar.

DAHA YÜKSEK BÜYÜME ORANI
FRA® Gut Balance’ın, antibiyotik büyüme destekleyicileri olmadığında gösterdiği etkiyi doğrulamak için Türkiye’de Selçuk Üniversitesi ile işbirliği içinde bir piliç denemesi yapıldı. Sonuçlar, üretim döngüsü sırasında FRA® Gut Balance eklemenin, %5’ten daha fazla ve ciddi derecede yüksek bir nihai vücut ağırlığına ve 18 puanlık önemli bir düşük yem dönüşüm oranına (FCR) yol açtığını gösterdi. Bkz. Tablo 1. Yatırım getirisinin (ROI) 9 olarak hesaplanmasıyla da FRA® Gut Balance, piliç yetiştiricileri için büyük ekonomik avantaj sağlıyor.

Şekil 1. Gliseritler, Gram-pozitif bakterilerin hücre zarlarına kolayca karışarak ciddi değişikliklere neden olurlar. Zarların geçirgenliğini arttırır ve hücrenin ölmesine neden olacak şekilde zar içinden geçen sinyallere engel olurlar.

PATOJEN KONTROLÜ
FRA® Gut Balance alan piliçlerden neden daha iyi büyüme sonuçları bekliyoruz? Patojen kontrolünün tüm sindirim sisteminde etkili olmasından dolayı. Piliçler günlük yaşamlarında çeşitli bakteriyel zorluklarla karşı karşıya kalırlar. Bunlar Clostridium perfringens, Streptococcus suis ve Enterococcus gibi Gram-pozitif bakterilerden, Escherichia coli ve Salmonella gibi Gram-negatif bakterilere kadar çeşitlilik gösterir. Her iki bakteri türüne karşı mücadelede, bu bakterilerin yapılarındaki farklılıkların farkında olmak önemlidir. Bu, bakterilerin büyümelerini engellemek ve potansiyel olarak onları öldürmek için farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir.

Gram-pozitif bakteriler tipik olarak basit bir zar yapısına sahiptir. Bakteriyel zarları ve organik asitlerin gliseritlerini oluşturan moleküllerin her ikisi de, doğaları gereği amfifildir. Bu nedenle, birbirlerine kolayca karışabilirler. Gliseritler bakteri zarına yerleşecek ve yapısını bozacaklardır, bkz. Şekil 1. Özellikle orta zincirli yağ asitlerinin gliseritlerinin Gram-pozitif bakterilere karşı etkili olduğu bilinmektedir.

Şekil 2. Gliseritler, Gram-negatif bakterilerin karmaşık zar yapısına rağmen patojenik hücreye girebilir. DNA değişikliklerine neden olarak ve istilacı proteinlerin üretimini engelleyerek metabolizmasını bozarlar.

Gram-pozitif bakterilerin nispeten basit hücre zarı yapılarına sahip olduğu durumlarda, E. Coli ve Salmonella gibi Gram-negatif bakteriler tipik olarak daha karmaşık iç ve dış zar yapılarına sahip olurlar ve bu da hücre zarının bozulmasını zorlaştırır. Yine de, gliseritler bakterilere – organik asitlerin yaptığı gibi – girebilir ve bakterilerin DNA yapısını içeriden değiştirebilir. Bundan sonra hücre, istilacı proteinler üretme ve konakçıyı enfekte etme yeteneğini kaybeder, bkz. Şekil 2. Özellikle kısa zincirli yağ asitlerinin gliseritleri Gram-negatif bakterilere karşı oldukça etkilidir.

Şekil 3. Koksidiaya yakalanmış ve FRA® Gut Balance Dry ile tedavi edilmiş 0-28 günlük piliçlerden alınan FCR.

GELİŞTİRİLMİŞ PERFORMANS
Bir araştırma tesisinde gerçekleştirilen başka bir etlik piliç deneyinde, Şekil 3’te gösterildiği gibi, FRA® Gut Balance’ın piliçlerde yem dönüşüm oranını ve ağırlık artışını iyileştirdiği sonucu elde edilmiştir. Bu deneyde, piliçlere çevreden türetilen Clostridium perfringens doğal bir şekilde verilmiş ve piliçler 18. günde yapay olarak koksidia ile enfekte edilmiştir. Bu denemede elde edilen gelişmiş büyüme performansı, FRA® Gut Balance’ın koksidia ve Clostridium perfringens enfeksiyonlarından kaynaklanan ikincil olumsuz etkileri telafi edebildiğini göstermektedir.

SONUÇ
FRA® Gut Balance gibi organik asitlerin gliseritlerini içeren ürünlerin popülaritesi artmaktadır. Eşsiz moleküler yapıları nedeniyle bu gliseritler, tüm sindirim sistem boyunca yüksek oranda antibakteriyel kalmaktadır ve böylece piliç büyüme performansını desteklemektedir. FRA® Gut Balance, spesifik gliseritlerin akıllı bir kombinasyonunu içerdiğinden, geniş spektrumlu patojen kontrolü için kilit öneme sahiptir ve antibiyotiksiz diyetlerde başarılı bir araç olduğunu göstermiştir.