Lallemand selenize maya fabrikasına yatırım yapıyor

Lallemand Animal Nutrition, pazardaki değişikliklere uyum sağlama ve müşterilerinin değişen taleplerini proaktif olarak karşılama taahhüdünün bir parçası olarak, ALKOSEL selenize maya tesisinde önemli iyileştirmelere imza attı.

Lallemand selenize maya fabrikasına yatırım yapıyorGeçtiğimiz dört yıl boyunca yem endüstrisi, diğer birçok sektörle birlikte COVID-19 salgını, enflasyon ve artan enerji maliyetleri gibi daha geniş ekonomik faktörlerden etkilendi. Bu zorluklar ışığında Lallemand Animal Nutrition, şirketin selenyum açısından zenginleştirilmiş maya (ALKOSEL) için ana üretim tesislerinden biri olan İngiltere, Felixstowe’daki üretim altyapısına, önemli yatırımlar yaptığını açıkladı.

Lallemand, bu iyileştirmelerin şirketin dış baskılara ve dinamik piyasa koşullarına karşı dayanıklılığını ve uyum yeteneğini güçlendirmek ve müşterileri için güvenilir bir ortak olarak kalmaya devam ederken aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak amacıyla stratejik olarak planlandığını belirtti. Şirket, bu iyileştirmelerle bir yandan riskleri proaktif bir şekilde yönetmeyi, operasyonel verimliliği optimize etmeyi ve enerji tüketimini optimize ederek çevresel ayak izini azaltmayı hedeflerken, diğer yandan da yüksek kaliteli ürünler sunma ve rekabetçi teklifler için pazar talebini karşılama konusundaki kararlılığını ortaya koymayı hedefliyor.

SELENİZE MAYA NASIL ÜRETİLİR?
Yüksek kaliteli ve konsantre selenize maya üretiminin, doğru maya suşu seçimi, spesifik proses geliştirme ve sıkı kalite kontrolünün bir ürünü olduğunu vurgulayan Lallemand, üretim süreci hakkında şu bilgileri paylaşıyor: “Özel olarak seçilen maya suşları, önemli miktarda inorganik selenyumu yaklaşık 100 farklı organik selenyum bileşiğine (selenometiyonin ve selenosistein gibi) dönüştürebilir. Her bir maya türü, kendi genetik yapısı nedeniyle, organik selenyum bileşiklerinin tam bileşimi açısından kendi profilini ortaya koyacaktır.” Kendi selenize mayasının (Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, ALKOSEL) üretimi için özel bir üretim süreci geliştirildiğini de aktaran Lallemand, ürünün optimum ve tutarlı bir kalitede olmasını sağlamak için sürekli olarak iyileştirildiğini vurguluyor. Ayrıca ALKOSEL’in beslemeli kültür ile üretildiği bilgisini de paylaşan şirket, selenyum da dahil olmak üzere besin maddelerinin büyüyen hücrelere aşamalı olarak verildiğini ekliyor.

Lallemand Hayvan Besleme Ar-Ge Proje Müdürü Elsa Parmentier, “İşin en önemli kısmı doğru zamanda doğru miktarda selenyum eklemektir. Çok az eklenmesi nihai üründe düşük organik selenyum konsantrasyonuna neden olurken, çok fazla eklenmesi mayanın büyümesini engelleyecektir” diyor ve ekliyor: “Maya optimum büyümesine ulaştığında, dikkatlice yıkanır ve santrifüjleme yoluyla hasat edilir ve selenyumla zenginleştirilmiş maya kreması, maya hücrelerini inaktive etmek için daha fazla işlenir ve bir tamburlu kurutucuda kurutulur.”

ÇEVRE DOSTU GELİŞMELERE YÖN VEREN STRATEJİK YATIRIMLAR
Lallemand Felixstowe Operasyon ve Tesis Direktörü Andre Zigani, şirketin enerji verimliliğine ve çevresel ayak izini azaltmaya yönelik yatırımlarına dikkat çekiyor: “Maya kremasının kurutulması, tüm sürecin en yüksek enerji tüketen aşamalarından biridir ve geçtiğimiz yıllarda bu maliyeti azaltmak ve genel üretim sürecimizi kolaylaştırmak için önemli yatırımlar yaptık. 2023 yılında, enerji açısından daha verimli bir süreç (elektrikte yaklaşık %40 azalma) sağlamamıza olanak tanıyan yeni bir kurutma teknolojisine yatırım yaptık.”

“Kendi enerjimizi yerinde üretiyoruz! Kombine ısı ve güç, tesis elektriğinin %100’ünü, buharın %25’ini ve sıcak su ihtiyacının %10’unu sağlıyor. Ayrıca yeni blowerlar, fermantasyon için hava beslemesinde enerji tüketimini %30 oranında azaltmamızı sağladı. Su yönetimi konusunda, 2017 yılında tesis içme suyu tüketimini %35 oranında azaltan bir ters osmoz (ro) çözümü kurduk. Bu, üretim maliyetlerini optimize etmemizi ve çevresel ayak izimizi azaltmamızı sağladığı için ekonomik etkiye sahiptir. Bizi izlemeye devam edin çünkü şu anda 2025’in sonuna kadar gaz tüketimimizi %50 oranında azaltmak için de yatırım yapıyoruz” diye ekliyor Felixstowe Operasyon ve Tesis Direktörü Zigani.

Tedarik zinciriyle ilgili yatırımları ise Lallemand Hayvan Besleme Ürün Yönetimi ve Tedarik Zinciri Direktörü Matthieu Baulez anlatıyor: “Kesintilere karşı dayanıklılığı artırmak ve tek bir tedarikçiye ya da bölgeye bağımlılığı en aza indirmek için tedarik zinciri ilişkilerimizi güçlendirdik ve ham madde tedarik stratejilerimizi çeşitlendirdik. Bu proaktif yaklaşım tedarik sürekliliğini sağlamakta ve harici aksaklıkların operasyonlarımız üzerindeki potansiyel etkisini en aza indirmektedir.”

Lallemand’a göre; Felixstowe tesisi, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki diğer selenize maya üretim tesisleriyle birlikte, değişen pazar taleplerine yanıt vermede büyük bir esneklik ve çeviklik sunuyor. Bu stratejik kurulum, tedarik zinciri istikrarını arttırarak tüketici güvenini pekiştiriyor ve zorlu koşullarda bile malların istikrarlı bir şekilde bulunabilirliğini sağlıyor.