Mikrobiyal bozulmanın yönetiminde ve yem kalitesinin korunmasında organik asitlerin kullanımı

Organik asitler, yalnızca değerli besin maddelerinin korunmasına ve diyetin mikrobiyal bozulmadan korunmasına yardımcı olmakla kalmaz; aynı zamanda optimal hayvan sağlığı, performansı ve karkas kalitesi sağlar. Bu yüzden herhangi bir çiftlik hayvanı diyetinin çok önemli bir parçasıdır.

Dr Edwin Chow, Ph.D.
Global Bilimsel ve Teknik Müdür, Yem Koruma
Adisseo

Mikrobiyal bozulma, yem bileşenleri kullanıldığında başlayan, üretim ve depolama sırasında devam eden ve yalnızca yem tüketildiğinde sona eren sürekli bir süreçtir (bkz. Şekil 1). Yemin ömründeki bu önemli dönüm noktaları, besin kalitesi ve güvenliğinin düşebileceği yerlerdir. Bu dönüm noktaları sırasında harekete geçmek, yüksek kaliteli ve güvenli yem sağlar.

Organik asitler, yalnızca değerli besin maddelerinin korunmasına ve diyetin mikrobiyal bozulmadan korunmasına yardımcı olmakla kalmaz; aynı zamanda optimal hayvan sağlığı, performansı ve karkas kalitesi sağlar. Bu yüzden herhangi bir çiftlik hayvanı diyetinin çok önemli bir parçasıdırlar.

Organik asitler, karboksil grupları ‘-COOH’ ile ilişkili asidik özelliklere sahip organik bileşikler olarak tanımlanır. Belirli bir zorlayıcı durumda en uygun çözümü seçmek için bu bileşiklerin farklı kimyasal özelliklerini ve aktivitelerini anlamak çok önemlidir. Organik asitler, yemdeki pH’ı düşürme yeteneğine sahiptir. Her mikroorganizma grubunun büyüme için optimum bir pH aralığına sahip olduğu iyi bilinmektedir. Çevresel pH bu aralığın dışındaysa, mikroorganizmaların büyümeleri bozulur. Buna ek olarak, organik asitler bakterilerin hücre zarlarını geçme yeteneğine sahiptir. Hücrenin içine girdikten sonra ayrışırlar ve metabolizmayı bozarlar. Sonuç olarak, patojenik mikroorganizmaların çoğalması azalır ki, bu da bağırsak yolunda daha az sayıda patojen anlamına gelir. Organik asitlerin bu iki etki şekli sayesinde, yemdeki patojenik bakterilerin büyümesi sınırlandırılabilir ve bağırsak yolundaki sindirim rahatsızlıkları azaltılabilir.

Şekil 1. Yem malzemelerinin üretiminden çiftliklerde canlı hayvan üretimine kadar tüm yem yaşam döngüsünü kapsayan hayvan yemi zinciri

MOLD-NIL® – MİKROBİYAL KONTAMİNASYON VE YEM FABRİKASI
VERİMLİLİĞİNDEKİ ZORLUKLAR İÇİN BİRLEŞİK ÇÖZÜM
Organik asitler, önemli antimikrobiyal özellikler sundukları için anahtar bir araştırma alanıdır. Yemlerin korunmasında, yem işleme teknikleriyle birlikte zaten önemli bir role sahiptirler. Zayıf organik asitlerin işlenmesi (özellikle tamponlandıklarında), inorganik asitlere kıyasla güvenlidir. Yemi koruma güçlerine ek olarak, organik asit karışımlarının yem fabrikası verimliliğini destekleyebileceği de gösterilmiştir. Bu nedenle, piyasadaki mevcut organik asit karışım solüsyonların birçok kaynağı ve formu vardır ve bunlar giderek daha da özel bir iş alanı haline gelmektedir. Sonuç olarak Adisseo, organik asit karışımı ürün grubu Mold-Nil®’e önemli ölçüde yatırım yaptı ve bununla ilgili yenilikler geliştirdi. Adisseo’nun en büyük önceliği, güvenli ve etkili yem katkı maddelerini garanti etmek ve küresel yem endüstrisine değerli çözümler sunmaktır.

Mold-Nil®, tahıl ve tam yem için hem kuru hem de sıvı formlarda çok çeşitli bir organik asit harmanlama sistemleri portföyüdür. Mold-Nil® ürününe bağlı olarak, propiyonik asit ve diğer organik asitler ile bunların tuzlarının sinerjik karışımlarını içerir. Sıvı portföyü, tahıl veya yem matrisinde optimum homojenliği sağlamak için bir emülgatör bile içerir. Bu kombinasyonlar, tek bileşenli organik asitlerden daha verimli, güvenli ve kararlı bir çözüm sağlar.

I. MOLD-NIL® – HAM MADDE VE YEM İÇİN BİR ÇÖZÜM
Adisseo, Mold-Nil® Liquid’in yem maddelerindeki mikroorganizmaların büyümesini engellemekle kalmayıp, aynı zamanda depolama sırasında onları azalttığını göstermek için yıllar boyunca çok sayıda deneme gerçekleştirildi. Ayrıca düşük aşındırıcı bir ürün olarak değerlendirilen Mold-Nil® Liquid’in yem fabrikası ekipmanları ve tesisleri ile kullanımı güvenli ve uyumlu hale getirilmiştir. Yakın zamanda Endonezya’da bir yem fabrikasında, Mold-Nil® Liquid’in tahıl depolama üzerindeki koruma etkisini ve silo malzemesi ile ekipmanına karşı aşındırıcılığını test etmek için yeni hasat edilmiş mısırla bir deneme yapıldı. Denemenin sonuçları şu şekildedir;

• Korozyon sonuçları
Mold-Nil® Liquid, ~6,0 pH değeriyle esasen daha az aşındırıcıdır. Bu, tamponlama ve bir emülgatörün dahil edilmesi yoluyla elde edilir. Basit bir korozyon testi ile Mold-Nil® Liquid’in özellikle tamponsuz sıvı küf önleyicilere (Ürün A) kıyasla daha az aşındırıcı olduğu kolayca gösterilebilir. Paslanmaz çeliğin 65 ºC’deki korozyonu, ağırlık kaybı ölçülerek karşılaştırıldığında; Ürün A’nin Mold-Nil® Liquid’den (~%2.9) çok daha yüksek ağırlık kaybına (~%5.4) neden olduğu saptanmıştır.

• Mısır koruma sonuçları
Mısırdaki küf oluşumuyla ilgili endişeler, temel olarak mikotoksinlerin potansiyel oluşumuna ve bunların hayvan performansı üzerindeki olumsuz etkilerine bağlanır. Depolamanın mısırın besleyici değeri, yani ham protein içeriği üzerindeki potansiyel olumsuz etkisi ise genellikle gözden kaçırılır. Yapılan deneme çalışmasında bir ay sonra Mold-Nil® Liquid’in bir negatif kontrole kıyasla ~%1.9 ham protein kaybını önlediği ve depolama sırasında küf ve mikotoksinlerin kontaminasyonunu daha fazla kontrol edebildiği görüldü. Buna karşılık, %14 başlangıç nem içeriğine sahip işlenmemiş kontrol, kısa bir süre sonra küflendi. Tablo 1’de gösterildiği gibi, Mold-Nil® Liquid uygulanmayan mısır, mantar oluşumu neticesinde %4.2 ham protein kaybetti ve bu, azaltılmış işleme prosedürü ve mısırın besin kalitesi açısından ekonomik öneme sahip bir kayıptır.

II. MOLD-NIL® – YEM FABRİKASI VERİMLİLİĞİ İÇİN BİR ÇÖZÜM
Mold-Nil® Liquid, küf önleyici olarak faydalı etkisinden dolayı yem endüstrisinde kabul görmüştür. Daha yakın zamanlarda, geliştirilmiş bir Mold-Nil® Liquid’in yem ham maddelerindeki ve işleme sırasındaki nem değişkenliğini azalttığı gösterilmiştir. Bu da, güvenli ve ekonomik olarak uygulanabilir yem üretmek isteyen yem üreticilerine faydalar sunar. 1.0 kg/T’de iyileştirilmiş Mold-Nil® Liquid ile yem fabrikası enerji kullanımı %4,3 azaltılmış ve ton/saat ortalama %7,3 artmıştır. Pelet dayanıklılık indeksi ve nişasta jelatinizasyonu ise %0,6’lık geliştirilmiş yem nemi tutma oranı ile birlikte artırılmıştır.

ÇÖZÜM UYGULAMA VE HİZMETLER
Adisseo olarak sıvı programlarımızın güçlü bir şekilde yanındayız ve çok önemli olduğunu bildiğimiz doğru ürün uygulaması ve dozlama ile birlikte sıvı çözümlerimizin optimum kullanımını sağlamaya kendimizi adadık. Toplam bir çözüm sunuyoruz ve mikrobiyoloji ile ilgili testlerden fiziksel ve kimyasal testlere, laboratuvar ölçekli simülasyon denemelerinden özelleştirilmiş ekipman, ürün uygulama tavsiyesi ve laboratuvar hizmetleri sağlamaya kadar bir çok hizmeti taahhüt ediyoruz. Bu, bizi rakiplerimizden ayıran stratejik yaklaşımımızın bir parçasıdır. Amacımız “müşterilerimize kolaylık sağlamaktır”.

Dr. Edwin Chow Hakkında
Dr. Chow; Yem Kalitesi ve Güvenliği alanında antioksidanlar, antimikrobiyaller, küf önleyiciler, sürfaktanlar, emülsiyonlar ve pelet bağlayıcılar gibi geniş bir ürün yelpazesinde uzmandır. National University of Singapore’da (NUS) Kimya alanında lisans ve doktora derecelerini alan Dr. Edwin, şu anda NUS gıda bilimi ve teknolojisi bölümünde misafir doçent olarak görev yapmaktadır. Sayısız onur ve ödülün sahibi olan ve birçok makale kaleme alan Dr. Chow, davetli olarak konferanslar ve uluslararası konferanslarda yer aldı, ayrıca 10’dan fazla yayınlanmış, beklemede veya lisanslı patent aldı.