“Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında kalite kontrol esastır”

Kalite kontrol planının amacı, kullanıcıların ne aldığına ve ürettiğine dair güven sağlamaktır. Alınan veriler, formülasyon ve zooteknik ihtiyaçlara göre optimize edilmiş yem üretimini sağlamak ve merkezi bir formülasyon matrisini güncellemek için düzenli olarak derlenmelidir.

Julien Guillory
Laboratuvar Analizi Geliştirme Müdürü
ADM, Premiks Bölümü

Yem fabrikaları, çoğu zaman birçok içerikle birçok farklı türde yem üretmek zorundadır. Çünkü her hayvanın fizyolojik ve biyolojik özellikleri farklıdır ve buna bağlı olarak beslenme ihtiyaçları ve yem gereksinimleri de değişir.

Hayvanın ihtiyacına göre farklı bileşenlerin işlenip harmanlanması, yani iyi bir yem rasyonunun hazırlanması, yem fabrikalarının kâr etmesinde ve başarısında önemli bir faktör olabilir mi? Bu sorunun cevabı muhtemelen “evet” olacaktır. Çünkü hayvan yetiştiricileri için hayvanın üretim performansının kâr üzerinde önemli bir etkisi vardır ve performans büyük ölçüde beslenme yani yem kalitesi ile ilgilidir. Hedeflenen kalite standartlarında bir üretim gerçekleştirmek, ancak laboratuvar ortamında ölçüm ve analizlerin yapılması ve elde edilen sonuçlara göre üretimin revize edilmesi ile mümkündür.

ADM’nin Premiks Bölümü Laboratuvar Analizi Geliştirme Müdürü Julien Guillory, “Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında kalite kontrolü esastır” diyor ve ekliyor: “Doğru kalite kontrol planı, ürün özelliklerine uyulduğunu ve verilen yemin güvenli olduğunu garanti eder.”

Kalite kontrol sürecinde önemli deneyim ve bilgi birikimine sahip olan Sayın Guillory, konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Sayın Guillory, yem ham maddelerinde ve bitmiş üründe (yem) kalite kontrol kriterleri nelerdir?
Bir yem değirmeninde kontrol edilen en yaygın parametreler nem, kül, protein, lif, yağ ve nişasta gibi besin bileşenleridir. Bu parametreler esas olarak ham maddelerin değişkenliğini kontrol etmek ve yem üretimi sürecini doğrulamak için kullanılır.

Bir yem fabrikasında etkin bir kalite kontrol planı nasıl olmalı, hangi süreçleri ve analizleri içermelidir?
Kalite kontrol planı, maliyet optimizasyonunu ve yasal gerekliliklerin karşılanmasını sağlamak amacıyla, herhangi bir formülasyon güncellemesi için besin değerlerinin bir analizini içermelidir. Protein sindirilebilirliği, çapraz kontaminasyon ve homojenlik gibi ek parametreler, üretim süreçlerinde uzmanlaşmak ve farklı bileşenlerin son beslemede eşit olarak dağıtıldığından emin olmak için kullanılır. Kalite kontrol planının ayrıca GDO’suz ve organik pazar gibi müşterilerden gelen yerel hususları ve spesifikasyonları da dikkate alması gerekebilir. Bu gereksinimler, tesis için analiz gereksinimleri listesi ile entegre edilmelidir.

Geleneksel yöntem, yem analizinde en iyi reaktiviteyi ve bilgiyi sağlamaya yardımcı olan dahili bir ıslak kimya laboratuvarında analiz yapmaktır. Sonuçların kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için önce laboratuvar performansı doğrulanmalıdır. Alternatif bir yöntem, bir NIR spektrometresi ile Yakın Kızılötesi (NIR) teknolojisini kullanmaktır. Yem değirmeni ürünlerinde güvenilir ve sağlam kalibrasyonlar doğrulanmalıdır.

Yem kalitesini etkileyen unsurlar nelerdir?
Yem kalitesini etkileyen riskler arasında mikotoksinler, patojenler, ağır metaller ve dioksin gibi istenmeyen maddeler sayılabilir. İyi bir kalite kontrol planı, bu riskleri hesaba katacak parametrelere sahip olmalı ve böylece güvenli ve yüksek kaliteli ürünlerin sağlanmasına yardımcı olmalıdır.

Yem üretiminde kalite kontrol neden önemlidir? Doğru kalite kontrol planına sahip olmanın faydaları nelerdir?
Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında kalite kontrol esastır. Doğru kalite kontrol planı, ürün özelliklerine uyulduğunu ve verilen yemin güvenli olduğunu garanti eder. Girdi ve çıktı kalitesini ölçmek ve kontrol etmek için uyarlanmış bir kontrol planı kullanmanın faydaları, en optimal formülasyonda ürün uygunluğunu sağlamaktır.

Yem üretiminde kalite kontrol için kullanılan teknolojiler nelerdir? Bir kalite kontrol laboratuvarında öncelikli olarak gerekli olan teknolojiler nelerdir?
Dahili laboratuvarların çoğu öğütücü, fırın, teraziler, damıtıcı ve aspiratör gibi belirli ekipman parçalarını gerektiren geleneksel yakın analizleri gerçekleştirmek için donatılmıştır. Bazı laboratuvarlar ayrıca NIR veya halojen kurutucular gibi, analitik cihazlarla donatılmıştır. Bu ekipman kullanılarak gerçekleştirilen herhangi bir teknik, laboratuvar teknisyenleri tarafından da yapılmalıdır.

Yem kalite kontrol sürecinde NIR teknolojisinin yeri ve önemi nedir?
Uygun şekilde kalibre edildiğinde ve izlendiğinde, NIR teknolojisi, ham maddeler ve bitmiş ürünler üzerinde çok hızlı ve güvenilir kontrol sağlar. Bir dizi farklı numune için besin parametrelerinin ayarlanması bir dakikadan az sürer ve bu teknoloji, numunelerin analiz edilmeden önce öğütülmesini önlemeye yardımcı olur. NIR aletleri, ham maddeleri kontrol etmek için kabul birimine veya laboratuvara veya hatta besleme sürecinin gerçek zamanlı izlenmesi için işleme hattına yerleştirilebilir.

Ham madde kalite izleme sistemleri, kalite kontrol sürecinde kullanıcılara ne gibi avantajlar sunmaktadır?
Kalite kontrol planının amacı, kullanıcıların ne aldığına ve ürettiğine dair güven sağlamaktır. Alınan veriler, formülasyon ve zooteknik ihtiyaçlara göre optimize edilmiş yem üretimi sağlamak için, merkezi bir formülasyon matrisini güncellemek amacıyla düzenli olarak derlenmelidir.

Julien Guillory Hakkında
Julien Guillory, ADM’nin Wisium Premiks Bölümü Laboratuvar Analizi Geliştirme Müdürüdür. Bu görevde, uluslararası müşterilerinin premiks ve özel ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmakta ve Wisium aracılığıyla ADM’nin analiz tekliflerinin geliştirilmesini yönetmektedir. Ayrıca tarımsal gıda analizi, hayvan beslenmesi müşterileri için laboratuvar çalışmalarının yönetilmesi ve kalite güvence alanında deneyime sahiptir. Guillory, Fransa’daki Université de Nantes’ten Kimya ve Biyoloji diploması almıştır.