Optimum vitamin seviyeleriyle maksimum hayvan sağlığı ve performansı

Hayvan yemlerine vitamin eklerken, dengeli bir beslenme yaklaşımı için çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu genellikle hangi vitamin seviyelerinin gerekli olduğunu tam olarak tahmin etmenin, karmaşık ve zorlu bir süreç olduğu anlamına gelir. Vitamin eksikliğinin veya optimal olmayan seviyelerin potansiyel sonuçları göz önüne alındığında, üreticiler doğru beslenme seviyelerini elde etmek için büyük zorluklarla karşı karşıyadır.

Gilberto Litta
Yönetici, Özel Öbiyotikler
Avrupa Orta Doğu Afrika
DSM Animal Nutrition & Health
José-María Hernández
Küresel Pazarlama Müdürü, Vitaminler
DSM Animal Nutrition & Health

VİTAMİN TAKVİYESİNİN ÖNEMİ
Vitaminler, dengeli hayvan beslenmesinin temelidir. Bunlar büyüme, vücut gelişimi ve üremenin yanı sıra hayvan refahı ve genel sağlık durumu gibi normal fizyolojik işlevler için gerekli olan temel, yeri doldurulamaz mikro besinlerdir. Vitaminlerin çoğu hayvanlar tarafından sentezlenemez ve bu yüzden yem yoluyla alınmalıdır. Bununla birlikte, gerekli vitamin miktarını sağlamak için tek başına yem yeterli değildir. Bu, düşük ve/veya değişken vitamin seviyeleri, sınırlı biyoyararlanım, depolama koşulları ve yem üretimi sırasında yemlere yapılan uygulamalar gibi birçok faktörden kaynaklanmaktadır. Bu durum hayvanlarda vitamin seviyesinin azalmasına neden olabilir.

Düşük hayvan performansı, zayıf sağlık ve bağışıklık, düşük üreme başarısı ve hatta ölüm vitamin eksikliğinin sonuçlarından bazılarıdır ve hayvansal üretim üzerinde ciddi bir maliyet etkisine sahip olabilmektedir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, üreticilerin yemlerin vitamin seviyelerini kontrol etmeleri ve beslenme gereksinimlerinin karşılandığından emin olmak için yüksek kaliteli vitamin takviyelerini entegre etmeleri teşvik edilir.

DENGELİ VİTAMİN SEVİYELERİNE ULAŞMAK: YÜZLEŞMEYE DEĞER BİR MEYDAN OKUMA
Hayvan yemlerine vitamin eklenirken dengeli bir beslenme yaklaşımı için çeşitli faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu genellikle hangi vitamin seviyelerinin gerekli olduğunu tam olarak tahmin etmenin, karmaşık ve zorlu bir süreç olduğu anlamına gelir. Vitamin eksikliğinin veya optimal olmayan seviyelerin potansiyel sonuçları göz önüne alındığında, üreticiler doğru beslenme seviyelerini elde etmek için büyük zorluklarla karşı karşıyadır.

Önemli faktörlerden biri genetiktir. Modern genetikteki gelişmeler, vitamin gereksinimleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak şekilde hayvan büyümesini ve performansını artırmıştır. Tanınmış araştırmacılar ve DSM uzmanları, kanatlı hayvanlardaki genetik değişim ve yem oranlarındaki iyileştirilmiş kazancın bir sonucu olarak genel vitamin ihtiyaçlarında muhtemelen yıllık %1’lik bir artış olduğunu tahmin etmektedir. Hayvanları, örneğin 1995’teki gibi aynı vitamin seviyelerinde beslemek, birim et başına vitamin alımının azalmasına ve yumurta üretiminde % 33’e varan kayba neden olabilir. Vitamin gereksinimleri, her vitaminin etkileşimli tesirlerinden de etkilenir. Örneğin yağda çözünen vitaminler, bağırsaktan emilim için rekabet ettiklerinden, doğru oranlarda beslenmelidirler. Aynı zamanda, B grubu vitaminler protein, yağ ve karbonhidratların ara metabolizmasını düzenler ve bu vitaminlerden herhangi birinin eksikliği diğerlerinden birine olan ihtiyacı arttırır. Vitamin seviyelerini etkileyen diğer faktörler arasında hastalık, lohusalık, kısıtlı beslenme, vitamin antagonistleri, hava kalitesi ve sıcaklık bulunur.

Elde edilmesi zor olsa da, doğru vitamin seviyeleri önemlidir ve optimum hayvan sağlığı, refahı, performansı ile daha iyi et kalitesi de dahil olmak üzere birçok önemli fayda sağlar. Örneğin, birçok çalışma kanatlı hayvanlarda besin üstü seviyelerde E vitamininin bağışıklık modülasyonu ve sonraki aşamalarda et kalitesi üzerindeki olumlu etkisini göstermiştir. Vitamin seviyelerini optimize etmek ticari olarak da mantıklıdır. Çünkü vitaminler yem maliyetinin %2’sinden veya hayvan başına ‘euro cent’ten daha azını temsil eder, ancak büyüme, sağlık ve üreme üzerinde önemli bir etkiye sahiptirler. Bu nedenle, uygun maliyetli ve güvenli bir vitamin takviyesi yelpazesi bulmak, hayvansal üretimin artmasını ve çiftçiler için daha iyi kâr elde edilmesini sağlamaktadır.

DOĞRU DENGEYİ BULMAK
DSM, endüstri lideri uzmanlığına dayanarak, değer zinciri boyunca daha iyi getiri ve daha yüksek kâr sağlamada yem endüstrisini desteklemek için önemli bir araç geliştirdi. Optimal Vitamin Beslenmesi (OVN ™), hayvanların yaşam evrelerine ve büyüme koşullarına uygun, doğru miktarda ve oranlarda yüksek kalitede vitamin beslemesi ile ilgilidir. Çevresel koşullar, yem kalitesi, hayvanların sağlık durumu ve performans hedefleri gibi belirli faktörlere dayanarak; hayvan sağlığını, refahını, performansını ve hayvansal kökenli gıdaların kalitesini, besin değerini optimize eden, uygun maliyetli bir dizi vitamin takviyesi kılavuzu sağlamaktadır.