Örnekleme: Pelet üretiminde hayati bir kontrol

Yem endüstrisinde örnekleme hatalarını en aza indirmek için alınan temel önlemler arasında, iyi prosedürlerin ve doğru ekipmanın kullanılması yer alır. Ayrıca, gerekli tüm testlerin yapılabilmesi için yeterli miktarda örnekleme yapılmasının sağlanması da önemlidir.

Mohamed MAMMERI, PhD
Küresel Ürün Müdürü
Phileo by Lesaffre

PELETLEME SIRASINDA ÖRNEKLEMENİN ÖNEMİ
Örnekleme, iyi bir pelet kalite kontrolü gerçekleştirmede en önemli faaliyettir ve hiçbir analiz, alındığı numuneden daha iyi olamaz. Bu nedenle, ürün kalitesini değerlendirirken uygun örnekleme prosedürlerinin izlenmesi esastır.

Örnekleme hataları genellikle denetlenen öğelerin çeşitliliğinden, örnekleme sürecinin rastgele doğasından ve örnekleme planının uygulanma biçiminden kaynaklanır.

İYİ PLANLANMIŞ YAKLAŞIM
Phileo by Lesaffre yem teknolojisi uzmanı Alix Hemdane, “İşleme yönelik iyi planlanmış bir yaklaşımın benimsenmesi, bireysel numunelerin gereken kesin bilgileri vermesini sağlar” diyor ve şöyle ekliyor: “Doğru planlanmış bir örnekleme işlemi, bir ürünün uyumluluk durumunu sağlayabilir. Büyük bir doğrulukla değerlendirilmesi için uygun bir plan olmadan ilerlemek, güvenilir bir uygunluk kararına varmayı imkansız hale getirebilir.”

Yem endüstrisinde örnekleme hatalarını en aza indirmek için alınan temel önlemler arasında, iyi prosedürlerin ve doğru ekipmanın kullanılması yer alır. Ayrıca, gerekli tüm testlerin yapılabilmesi için yeterli miktarda örnekleme yapılmasının sağlanması da önemlidir.

Örnekleme prosedürleri, işlem başlamadan önce gerekli analizin tam olarak belirtilmesi ve anlaşılması amacıyla açıkça tanımlanmış hedeflere ve standartlara dayanmalıdır.

İşleme, kontaminasyon bulaştırma riskinden kaçınmak için uygun örnekleme ekipmanının kullanılması hayati önem taşır. Açıkçası, örneğin kurşun içerik analizi için örnekleme yaparken, kurşun içeren materyalleri kullanamazsınız.

Uygun örnekleme ekipmanının iyi örnekleri arasında tahıl sondaları (yarıklı, açık saplı veya açık saplı spiral), pelikan tahıl örnekleyicileri, konik torba trierleri, çift tüplü torba trierleri, tek tüplü, açık uçlu torba trierleri, bomba veya bölge örnekleyiciler yer alır.

NUMUNE BÜTÜNLÜĞÜNÜN
SAĞLANMASI

Test için yeterli miktarda numune toplamaya ek olarak, nihai sonucu geçersiz kılabileceğinden, toplama ve analiz sırasında herhangi bir sıçrama veya israftan kaçınmak önemlidir.

Numuneler, küçük veya seçilmiş bir alandan alınmak yerine, test edilen ürünün tamamını temsil etmelidir. Numuneler bütünü temsil etmiyorsa, son analizin sonuçları çarpık olabilir.

Numunenin laboratuvar süreci boyunca bütünlüğünü korumak için önlemler alınmalı ve herhangi bir aşamada herhangi bir kontaminasyondan kaçınılmalıdır.

Alix Hemdane, “Örnekleme prosedürleri ve kuralları, müşteriler için düzenli eğitim programlarımızda önemli bir rol oynuyor” diyerek, burada amacın, sorulan sorulara göre, tüm eğitim faaliyetlerinin en iyi örnekleme yaklaşımlarının belirlemesini sağlamak olduğunu da sözlerine ekliyor.

Örnekler genellikle peletleme sırasında söz konusu yem değirmeninin doğru diyeti ürettiğini doğrulamak için toplanırken, örneklerin alınması gerekebilecek başka birçok üretim noktası ve tesis konumu bulunur. En erişilebilir konumlar, pelet kalıbı, soğutucu ve torbalama veya yükleme sırasındaki bitmiş yemdir.

SAĞLAM VE VERİMLİ ÖRNEKLEME
Son derece önemli bir diğer faktör de, sonuçların yanlı olmaması için numunelerin laboratuvarda analiz edilmeden önce doğru şekilde işlenmesini sağlamaktır.

Phileo by Lesaffre Ürün Formülasyon Müdürü Doktor Cécile Sampsonis, “Laboratuvar analizinden önce numuneleri bölmek çok önemlidir” diyor ve bunun sağlam ve verimli örneklemenin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor. “Laboratuvarda her zaman iyi örnekleme uygulamaları uygulanmalıdır.”

Alix Hemdane, iyi örnekleme işleminin nihai nedeninin, tüm diyetlerin tam olarak planlandığı gibi formüle edildiğinden emin olmak, amaçlanan hayvanların özel gereksinimlerini karşılamak olduğunu ekliyor. “Bu, yemden gıdaya değer zincirinin tüm yönlerine mümkün olan en yüksek standartları uygulamaya adamış olan Yem Teknolojisi Servisi içindeki temel hedefimizdir.” diyor.

Referanslar istendiği takdirde sağlanacaktır.

Phileo by Lesaffre Hakkında
Phileo by Lesaffre, müşterilerine kapsamlı testlere ve pratik kullanıcı deneyimine göre araştırılmış ve geliştirilmiş çok çeşitli ve son derece etkili maya probiyotikleri sağlamaya kendini adamış bir şirkettir. Şirketin Yem Teknolojisi Servisi tarafından desteklenen Phileo’nun sürekli gelişen ürün portföyü, hem yem üreticilerine hem de çiftçilere en zorlu peletleme prosedürleri altında bile tutarlı ve güvenilir performans sonuçlarına erişmelerini sağlar.
Phileo by Lesaffre’den yem teknolojisi uzmanı Alix Hemdane, Yem Teknolojileri Servisi’nin, pelet üreticisine özel olarak hazırlanmış kesin bir yaklaşımı olduğunu söylüyor. Buna, tüm peletleme operasyonlarına mümkün olan en iyi örnekleme prosedürlerinin uygulanmasını dahildir.