Ruminant hayvanlar için hassas besleme ne zaman mantıklı?

Hassas besleme, her bir hayvanı bireysel gereksinimlerine göre beslemek anlamına gelir. Sadece ortalama olarak değil, her gün ve her beslemede bunu yapmak gerekir. Hassas besleme, verimliliği arttırır çünkü hayvanların beslenme gereksinimleri ne kadar karşılanırsa, onların tam genetik potansiyellerine ulaşmaları da o kadar kolay olur.

Mieke Zoon
Mineraller Ürün Müdürü
Pancosma
Céline Robin
Mineraller Ürün Müdürü
Pancosma

Günümüz tüketicileri giderek daha verimli, düşük etkili gıda üretimi talep etmektedir ve bu talebe hayvansal üretim de dahildir. Bu durum, maliyet verimliliğine ek olarak, sektörün çevresel etkiyi azaltmak için de etkili çözümler bulması gerektiği anlamına geliyor. Bu arada, çoğul dirençli bakterilerin gelişmesi nedeniyle, verimliliği artırmak için antibiyotik kullanmanın risklerinin daha fazla farkına vardık. Hayvan refahını ve yaşam kalitesini hesaba katmaktan bahsetmiyorum bile. Bu zorlukların her biri çok farklı, hatta çelişkili görünebilir, ancak ideal olarak aynı anda birkaç konuyu ele alan çözümler bulunuyor. Bu yüzden “hassas besleme” kavramının endüstrinin temel çözümlerinden biri haline gelmesi şaşırtıcı değil.

HASSAS BESLEME
Hassas besleme, her bir hayvanı bireysel gereksinimlerine göre beslemek anlamına gelir. Sadece ortalama olarak değil, her gün ve her beslemede bunu yapmak gerekir. Hassas besleme, verimliliği arttırır çünkü hayvanların beslenme gereksinimleri ne kadar karşılanırsa, onların tam genetik potansiyellerine ulaşmaları da o kadar kolay olur. Önemli besin maddelerinin (örneğin enerji, amino asitler, vitaminler, (iz) mineraller) gerekli miktarlardan da az sağlanması, performansı olumsuz yönde etkileyecektir. İhtiyaç duyulan besin maddelerinin doğru miktarını sağlamak, kaynakları kullanmanın, optimum performansı sağlamanın ve besin israfını sınırlayarak çevresel ayak izini azaltmanın sürdürülebilir bir yoludur.

Şekil 1: Bir B-TRAXIM® All-in-① ürününde tanımlanan minerallerin yerleşimi. Her parçacık, aynı oranda 4 farklı mineralin bir kombinasyonunu içerir.

MİNERAL HOMOJENLİĞİ
Hassas beslemedeki en önemli zorluklardan biri, mineraller gibi temel besinlerin düşük oranda dahil edilmesidir. Aslında, ihtiva seviyesi o kadar düşük olabilir ki homojen dağılımın sağlanması zorlaşır. Bu, bazı hayvanların ihtiyaç duydukları tüm besinleri alamamalarına neden olabilir. En son gelişme ve yeni nesil çoklu mineral ürünleri, B-TRAXIM All-in-1’dir (hepsi bir arada). Pancosma’nın İzo-Füzyon teknolojisini (IFT) kullanan her parçacık, her bir farklı mineralin tam olarak aynı oranını içerir (Şekil 1), bu da mükemmel düzgün dağılım, homojen ön karışım ve besleme ile sonuçlanır.

B-TRAXİM All-in-1 ürünlerinden birindeki dört farklı mineral, İsviçre Neuchatel’deki İsviçre Elektronik ve Mikroteknoloji Merkezi’nde (CSEM) Enerji Dağıtıcı X-ışını Spektroskopisi (SEM-EDX) ile birlikte Taramalı Elektron Mikroskobu kullanılarak tanımlandı. Bu mineraller (Cu, Fe, Mn, Zn) tanımlanmış ve dört farklı renkle temsil edilmiştir. Şekil 1, her parçacıkta sadece dört metalin bulunduğunu göstermekle kalmadı, aynı zamanda her biri boyunca çok eşit dağıldıklarını da göstermektedir. Nihayetinde, son kullanıcı, besinleri homojen bir şekilde sağlamanın ve hayvan benzerliğini, performansını ve ürünlerini olumlu yönde etkilemenin bir yolunu aramaktadır. Varyasyon katsayısına dayanan bir dizi test, geleneksel karışımlara kıyasla hepsi bir arada ürünlerde, ortalamada çok daha düşük bir sapma olduğunu doğrulamıştır (Şekil 2).

Şekil 2: Beslemede homojenlik – B-Traxim All-in-1’deki bakır ve çinko içeriğinin varyasyon kat sayısı

ÇOKLU MİNERAL FAYDALARI
Çok mineralli ürünleri, yem fabrikalarının ve çiftlik karıştırıcılarının günlük işlerini de kolaylaştırabilir. Gerekli tüm minerallerin bir veya daha fazla konsantre formülde bulunması, sahadaki silo ve stok sayısını azaltır. Ayrıca, idari olarak, takip edilmesi gereken daha az sipariş ve kayıt olur.

B-TRAXİM PRO4, ruminant hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, Zn, Mn, Cu ve Co içeren ‘hepsi bir arada’ bir çözümdür. PANCOSMA’nın, sülfata kıyasla daha yüksek biyoyararlanım ve fizyolojik fonksiyonlara destek sağlayan, iyi bilinen glisinat teknolojisine dayanmaktadır.

Üç ayrı çalışma, ruminant üretiminde PRO4 etkinliğinin kesin kanıtını sunmaktadır. İlk olarak, Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi’nde ruminantlardaki minerallerin biyoyararlanımına odaklanan bir çalışma yapılmıştır (Spears et al. 2004). Bu çalışma, organik iz minerallerle takviye edilmiş sığırlarda, Zn ve karaciğer çinko konsantrasyonunun belirgin şekilde emiliminin ve tutulmasının, çinko sülfat veya başka bir organik kaynakla beslenen hayvanlara göre daha yüksek olduğunu göstermiştir.

North Carolina State Üniversitesi, organik çinko kaynağını çinko sülfat ile karşılaştıran başka bir çalışmada, organik formun bağışıklık parametreleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna varmıştır (Fry ve ark. 2009).

Son olarak, İspanya’da yapılan bir çalışmada, rumendeki mikroorganizma tarafından B12 vitaminin nasıl sentezlendiği araştırılmıştır. Kobalt, bu sentezin önemli bir bileşenidir ve bu nedenle rumende takviye edilmesi ve mevcut olması gerekir. Çalışma, sülfatla karşılaştırıldığında, PRO 4 ile desteklenen rumen mikrobiyal popülasyonu tarafından, rumende anlamlı derecede daha fazla B12 oluşumunu göstermiştir.

Hassas besleme, ruminant hayvanlara ihtiyaç duydukları besinleri sürekli olarak sağlamak için sorunsuz bir yaklaşımdır. Ne eksik ne de fazla. Atıkları azaltırken performansı artırmanın etkili bir yolu, hayvanlar için iyi, çevre için iyi ve üretim için iyidir.

Sorumluluk Reddi: Bir ADM markası olan Pancosma, bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği veya eksiksizliği konusunda açık veya zımni hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez ve herhangi bir bilgi için doğrudan veya dolaylı herhangi bir yasal sorumluluk kabul etmez. Bu bilgilerin kullanımı sizin takdirinize ve sorumluluğunuza bağlı olacaktır. Buradaki hiçbir bilgi, sizi kendi uygunluk tespitlerinizi ve testlerinizi yapmaktan ve yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uyma ve tüm üçüncü taraf haklarına uyma yükümlülüğünden kurtarmaz. Ürünler için önerilen kullanımlar ve talepler, mevcut yerel düzenleyici ortama uyarlanmalıdır.