Rusya Hayvan Yemi Pazarı

2019 yılında 17.970 milyar ABD doları olarak tahmin edilen Rusya hayvan yemi pazarının, 2025 yılına kadar 24.110 milyar ABD dolarına ulaşacağı öngörülüyor ve söz konusu dönem boyunca yüzde 5.02’lik bir CAGR’DE genişlemesi bekleniyor.

Russia Animal Feed Market Report 2020-2025

Harcanabilir gelirin artması nedeniyle ülke genelinde et ve süt, yumurta gibi diğer son ürünlerin tüketiminin artması, tahmin döneminde pazarın büyümesini yönlendiren başlıca faktörlerden biri olarak kabul ediliyor. Rusya, küresel hayvan yemi üretiminde önemli bir paya sahip ve ülkedeki et tüketiminin artması, önümüzdeki yıllarda kümes hayvanları yemi pazarını yönlendiriyor.

Russia Animal Feed Market Report 2020-2025Buna ek olarak, domuzlar için hayvan yemi pazarının, ülkedeki artan domuz nüfusu nedeniyle en hızlı büyüyen segment olması bekleniyor. Örneğin, FAO’ya göre, Rusya’daki domuz üretimi 2010 yılında 4.307.703 binden 2017 yılında 5.506.924 bine yükseldi. Bununla birlikte, ülkedeki yem fabrikaları, ithalatın mikrobiyolojik katkı maddeleri, yüksek proteinli ürünler ve diğerleri gibi çeşitli yem bileşenlerine bağımlılığını kontrol edemedi.

Hayvansal ürünlere yönelik tercihin artması ve kaliteyi sağlamak için hayvan sağlığı konusunda farkındalığın artması piyasayı yönlendiriyor.

Yem talebi, et ve diğer üretim tesislerinin sayısının artması ve yetiştiricilerin hayvancılığın diyet gereksinimlerini karşılamak için yem kullanmalarından dolayı ve hayvansal ürünlerin kalitesini sağlamak için artmaktadır. Buna ek olarak, artan süt tüketimi, pazara yatırım yapmak için çok sayıda piyasa oyuncusunu da çekecek olan yüksek pazar büyüme fırsatları sağlayacaktır.

Örneğin, Rusya hükümetine göre, 2018 yılında ülkedeki süt üretimi 2018 yılında yaklaşık %1,5 artarak 30,6 milyon tona ulaşırken, Bakanlık 2019 yılında %2,8’den fazla artacağını ve 31,1 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyor. Buna ek olarak, ülkedeki canlı stoklar yem için otlatma alanına büyük ölçüde bağımlı durumda ve artan sanayileşme ve hızlı kentleşme ile tarım arazilerinin büyüklüğü de azalıyor, bu da bir şekilde otlatma olasılığını azaltıyor.

Otlatma alanlarındaki düşüş, yem olarak hayvan yemine olan talebi, zeminden gelen yemin ikamesi olarak artırıyor. Ayrıca Rus et üreticileri, yüksek gümrük vergisi engelleri ile ithalat rekabetinden etkin bir şekilde korunuyor ve son yıllarda yerli oyuncular arasındaki rekabetin artması sayesinde et üretim verimliliğinde iyileşme görülüyor.

Kaynak: ResearchAndMarkets.com