spot_img
spot_img

ULUSLARARASI HAYVAN YEMİ VE KATKILARI DERGİSİ

Çarşamba, Haziran 22, 2022
spot_img
spot_img

ULUSLARARASI HAYVAN YEMİ VE KATKILARI DERGİSİ

spot_img
More

  MAYIS-HAZİRAN 2022 SAYISI

  SAYI ODAK

  • Süt Hayvanlarında Performansı Artırmanın Yolları

  ÖZEL DOSYA

  • Yem Üretiminde Partikül Boyutunun Önemi ve Optimizasyonu

  PAZAR RAPORLARI

  • Küresel Yem Mineralleri Pazarı
  spot_img

  Okumak için linkleri takip edin

  Türkiye’de üretim maliyetleri ve sürdürülebilir hayvancılık

  Değerli okurlar, Dergimizin bu sayısında süt hayvanlarında performansı arttırmanın yollarına ve yem partikül boyutunun önemine odaklandık. Öncelikle tüm okurlarımız için faydalı bir kaynak olmasını ümit eder, iyi okumalar dilerim. Tabi mevzu süt hayvancılığı olunca, insan ülkemizin içinde bulunduğu durumu düşünmeden edemiyor. Zira ülkede süt hayvancılığının can çekiştiğini, bizzat üreticilerin ağzından sıkça duyuyoruz. Hızla artan girdi ve üretim maliyetlerine kıyasla çiğ süt satış fiyatındaki kısmi artışlar, süt hayvancılığının sürdürülebilirliğini tehdit etmeye devam ediyor. Günümüzde, süt hayvancılığında üretimin sürdürülebilirliği için genel olarak kabul gören süt/yem paritesi, 1 litre süte karşılık 1,5 kg yemdir. Ulusal...

  Süt kârı: Her zaman daha iyi olabilir

  Küresel süt talebinin artmasıyla birlikte süt fiyatlarına yönelik olumlu bir görünüm olmasına rağmen, süt üreticileri için marjlar düşük kalmaya devam ediyor. Yem verimini artırmak; süt üretimini, doğurganlığı ve süt işletmeleri için nihai sonucu iyileştirmenin, 'kutsal kâse'si gibi görünüyor. Ve tam da bunu yapan özel bir beslenme programı var. Süt ürünlerine olan talep, 2020-2021 boyunca güçlü...

  Bitki özleri ile inek laktasyonunun artırılması

  Süt üretimi, “glikoz koruyucu” etkiyi teşvik ederek ve glukoneogenez inhibisyonunu sınırlandırarak geliştirilebilir. Daha düşük insülin seviyelerinin glikoz dağılımında bir değişikliğe yol açabileceği, meme bezine daha fazla yön verebileceği ve böylece süt üretimini artırabileceği hipotezi ile başladık. Glikoz metabolizması, hücrelere ve dokulara enerji tedarikini düzenleyerek hayati fonksiyonları besler. Ruminantlarda bu süreç, periferik dokularda düşük glikoz konsantrasyonları...

  Ruminantlarda bakır: Temel bileşen olan bakırdan toksik bakıra

  Ruminantlar için bakır (Cu) biyoyararlanımı, esas olarak diyetteki kükürt, molibden ve demir seviyeleri ile belirlenir. Bu nedenle hayvan gereksinimlerini karşılamak için gereken Cu miktarına ince ayar yapabilmenin yolu eksiksiz yem analizlerinden geçer. Bunu yaparken de hayvan için önemli bir demir ve kükürt kaynağı olabilen içme suyu unutulmamalıdır. BAKIR: RUMİNANTLAR İÇİN TEMEL BİLEŞEN Bakırın (Cu) ruminantlarda önemli...

  PoultryStar® Kuluçka uygulamasında bir başarı hikayesi: Antibiyotiksiz ve Sağlıklı Civcivler

  Kuluçkadan yeni çıkmış civcivlerin karşılaştığı riskleri elimine edebilmenin en iyi yolu, kuluçka çıkışı civcivlere çok suşlu, türe özgü bir probiyotiğin doğru bir şekilde verilmesidir. Tabi ki burada doğru probiyotiğin, doğru bir yöntem ve aplikatörle verilmesi kritiktir. Örneğin; geleneksel sistemlerde kuluçka çıkışı probiyotikler, su ile püskürterek civcivlere uygulanmaktadır. Bu sistemin...

  Türkiye, JRS ile hayvan beslemede lif kullanımının önemine odaklanıyor

  Bizler lifin hayvan beslemesindeki önemini vurgulayarak fonksiyonel ham madde çözümümüz olan ‘ARBOCEL’i müşterilerimize sunuyoruz. Türkiye’de kanatlı sektöründe yoğun bir şekilde deneme çalışmalarına başladık ve pozitif sonuçlar elde ettik. Broiler damızlıklarda ürünümüzün kullanımıyla iddia ettiğimiz gibi; yem tüketim süresinin uzadığını ve yemden yararlanma oranının arttığını gördük. Yumurtacı tavuklarda ise gözle...

  Antibiyotikleri hayvan beslenmesinden tamamen çıkarmak mümkün

  2050 yılına kadar, antibiyotik direncinin neden olduğu küresel ölüm oranının, 700.000'den 10 milyona yükseleceği tahmin ediliyor. Hayvancılıkta antibiyotiklerin azaltılması, iyileştirici özelliklerinin etkin olmasını sağlar. Bu nedenle misyonumuz, hayvanların refahını önemsemek, onları daha sağlıklı hale getirmek, mikrobiyolojik güvenliklerini sağlamak, antibiyotik kullanımını azaltmak ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmektir. Dergimizin bu ayki konuğu,...

  Yem üretiminde partikül büyüklüğünün önemi ve optimizasyonu

  Sürdürülebilir bir yem endüstrisi, minimum enerji miktarı ve ham madde kullanımı ile en iyi verimi elde etmek için sürekli olarak yemi işlemenin en iyi yolunu aramaktadır. Bu yazıda, yem değirmenindeki öğütme işlemi sırasında partikül boyutunun nasıl optimize edileceğine odaklandık. Bununla birlikte, en uygun parçacık boyutunun ne olduğunu tanımlayabilmek için...

  Yumurta tavuklarında yem partikül büyüklüğünün önemi

  Yem partikül büyüklüğü tavukların yem alımı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir, tozlu yem partikülleri yem alımını büyük ölçüde azaltacaktır. Piliçlerin yaşı ilerledikçe yem partikül boyutunu arttırmanızı öneririz. Piliçler büyüdükçe gagalarının, taşlıklarının ve sindirim sistemlerinin boyutu gelişecektir. Yumurta tavuklarının seçici yiyiciler olduğu iyi bilinmektedir: yumurta tavukları daha büyük partikülleri tercih...

  Gelen soya küspesinin kalitesini değerlendirmek için taşınabilir NIR’ın pratik kullanımı

  NIR cihazları, yem üretim sürecindeki çeşitli uygulamalar için kullanılabilir. Numunelerin farklı yerdeki bir laboratuvara gönderilmesi zaman açısından gecikmelere neden olabilir; bu da daha az numunenin gönderilmesi ve düşük kaliteli serilerin kabul edilmesi anlamına gelebilir. Elde taşınan bir NIR cihazının kullanımı, analiz edilen numune sayısını...

  Küresel Yem Mineralleri Pazarı ve Trendler

  Hayvansal protein kaynaklarına yönelik yükselen talebi karşılamak için hayvancılık sektöründeki artan sanayileşme, çiftlik hayvanlarının optimum beslenmesine daha fazla odaklanılmasına neden olmaktadır ve bu eğilimin küresel yem mineralleri pazarına güçlü bir büyüme sağlaması beklenmektedir. Mordor Intelligence'ın Küresel Yem Mineralleri Pazarı raporunda; pazarın 2020-2025 tahmin dönemi boyunca %6,5'lik bir yıllık bileşik...

  REKLAMVERENLER

  • ADISSEO
  • ANIMINE
  • BALCHEM
  • BIOMIN - BİOKEY
  • DSM
  • FEED & ADDITIVE
  • FRAMELCO
  • JRS TÜRKİYE
  • MANUKA BIOTECH
  • MARİN BİYOTEKNOLOJİ
  • PHILEO BY LESAFFRE
  spot_img
  spot_img
  spot_img