Veteriner ilaç kalıntıları: Uyum hala yüksek

Veteriner ilaç kalıntıları: Uyum hala yüksekEFSA’nın en son raporuna göre, hayvanlarda ve hayvanlardan elde edilen gıdalarda veteriner ilaç kalıntıları ve kontaminant kalıntıları, Avrupa Birliği tarafından belirlenen güvenlik seviyelerine yüksek uyum oranları gösteriyor. Raporda, 2019’da toplanan izleme verileri özetleniyor. Üye Devletler, İzlanda ve Norveç tarafından toplam 671.642 örnek rapor edilmiş. Maksimum seviyeleri aşan örneklerin yüzdesi %0,32. Bu rakam, önceki 10 yıl boyunca bildirilen %0,25 – %0,37 aralığında.

Uyumsuzluk, geçtiğimiz iki yıl ile karşılaştırıldığında, antitiroid ajanlar ve steroidler için biraz artmış ve resorsilik asit laktonlar, yasaklanmış maddeler, antibakteriyeller, antikoksidiyaller ve boyalar içinse biraz azalmış gözüküyor. Uyumsuzluk, kimyasal elementler (metaller dahil) için 2018’e göre daha yüksek ancak 2017’e göre daha düşük.

Bu verilere, EFSA’nın küratörlüğünü yaptığı ve gıda ve yem güvenliği risk değerlendirmelerinde kanıtların şeffaflığını, tekrarlanabilirliğini ve yeniden kullanılabilirliğini geliştirmek için kurulmuş olan Knowledge Junction’da erişilebiliyor.