Vitamin depolama: En iyi uygulamalar

Vitaminlerin stabiliteleri, vitaminlerin keşfedilmesinden ve hayvan yemlerinde kullanılmaya başlanmasından bu yana besinsel önemlerinden ve yüksek maliyetlerinden dolayı araştırma ve geliştirmelerin ana konusu olmaya devam etti. Vitaminlerin depolanması, kolayca zarar görebileceği farklı süreçleri içerir. Bu nedenle, işlem sırasında vitaminlerin stabilitesini etkileyen farklı faktörleri bilmek, onu korumak için farklı çözümleri öne çıkarmak ve sonuç olarak paradan tasarruf etmek ve istenen kaliteyi elde etmek çok önemlidir.

El Mehdi El Ouahli
Küresel Çözüm Uygulama Yöneticisi
Adisseo

VİTAMİNLERİN STABİLİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Depolama süresine ek olarak, vitaminlerin stabilitesi kimyasal ve fiziksel faktörlerden etkilenebilir. Genel olarak, vitaminlerin stabilitesini etkileyen kimyasal faktörler, su ve redoks reaksiyonlarına neden olan diğer bileşenlerle reaksiyonlarından kaynaklanmaktadır. Bu reaksiyonda yer alan iyonları transfer ederek redoks aktivitesini hızlandırmak için kullanılan su, ya higroskopik bileşenler tarafından emilen havanın bağıl neminden ya da yüksek su aktiviteli ham maddelerin serbest suyundan kaynaklanır. Aksi takdirde su, buhar, yoğuşma, vb. işlemlerin kendisinden gelir.

Redoks reaksiyonlarını hızlandıran diğer faktörler şunlardır:
• Premiksin pH’ı: Tüm vitaminler ve diğer bileşenler farklı pH aralığına sahip olduğundan, her vitaminin bir direnç bölgesi ve başka bir hassas bölge, bozulmaya, taşıyıcının baskınlığı ile farklı pH aralığında asitleştiricilerin varlığına yol açar. Bu durum, su miktarı reaksiyon için uygun olduğunda, katyonların ve anyonların çözünür bileşenlerden ayrışmasını hızlandırarak vitaminlerin kalitesinin bozulmasını hızlandırabilir.
• Katalizörün varlığı: Karışımdaki bu tür mineraller ve iz mineraller, kimyasal davranışları, biyoyararlanımları ve higroskopiklikleri nedeniyle vitaminlerin bozulmasını kolaylaştırabilir.
• Işığın varlığı: Vitaminlerin oksidasyonunu destekler.

Vitaminlerin parçalanmasına katkıda bulunan fiziksel faktörler, vitamin formlarıdır. Vitaminlerin boyutu ne kadar büyük olursa, redoks reaksiyonlarına ve stres kuvvetlerine o kadar fazla maruz kalırlar. Vitaminlerin kaplanması onları bu istenmeyen reaksiyonlardan koruyabilir, salınımlarını kontrol edebilir ve kullanımlarını iyileştirebilir.

Kesme, sürtünme ve basınç gibi taşıma, depolama ve işleme sırasında uygulanan stres kuvvetleri, vitamin partiküllerinin şeklini değiştirebilir ve bu da redoks reaksiyonlarını teşvik edebilir. 20 ℃ üzerindeki sıcaklıklar, parçacıkların kinetiğini etkileyerek hareketlerini hızlandıracaktır. Sonuç olarak, daha fazla parçacık aşınmaya maruz kalacak ve bu durum redoks reaksiyonlarını teşvik edecektir.

VİTAMİNLERİNİZİ NASIL DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE ALIRSINIZ?
Vitaminlerin, gelecekteki kullanımları ve stabiliteleri için çok önemli olan alınma prosedürü şu şekilde başlar:
• Personeli, yem formülündeki vitaminlerin önemi konusunda eğitmek, herhangi bir anormallik veya arızayı belirlemek için yüksek maliyetlerini ve depolama koşullarına duyarlılıklarını vurgulamak.
• Alınan torbaları tanımlamak, durumlarını, torba sayısını, torba başına net ağırlığı ve teslimatın toplam ağırlığını kontrol etmek.
• Her torbaya bağlı olarak alınan partiye bir kimlik numarası vermek.
• Alınan torbaları uygun etiketle uygun alanda saklamak.
• Tüm ayrıntıları ERP sisteminde güncellemek ve daha iyi izlenebilirlik için ham madde kalite kayıtlarını tutmak.

Bu şekilde yem üreticileri, tedarikçiden kaynaklanan kalite sorunlarının çoğunu kolayca keşfedebilir; bu arada da nakliye veya kötü depo yönetiminden kaynaklanan sorunları bertaraf edebilir.

VİTAMİN DEPOLAMANIN ÇEŞİTLİ ZORLUKLARI
• Böcek istilası
• Kalitedeki bozulma
• Fare ve kuşların çoğalması
• Torba hasarları veya nem kaybı nedeniyle kilo kayıpları
• Yangın tehlikeleri
• Ürün son kullanma tarihinin geçmesi
• Satış talebindeki değişikliklere bağlı olarak ürün tüketim farklılıkları
• Taşıma, kötü torba istifleme politikası veya araç hareketinden kaynaklanan ambalaj hasarları
• Diğer bileşenlerle çapraz kontaminasyon
• Taşıma, nakliye ve depolama sırasında insan hataları.

VİTAMİNLERİNİZİ NASIL DEPOLARSINIZ?
Vitamin deposu tesis gereksinimleri:
• Depolama tesisi, sıcaklık kontrol ve izleme sistemi ile donatılmalıdır ve yalnızca yetkili personel sınırlı erişime sahip olmalıdır.
• Kemirgen, böcek ve kuş üremesi için uygun olduğundan çok amaçlı depolama tesislerinde veya eski binalarda depolama yapmaktan kaçının.
• Hijyenik nedenlerle, su sızmasını önlemek için zemin yüzeyi pürüzsüz tutulmalı, çatılar ve duvarlar düzgün bir şekilde kapatılmalıdır.
• Daha iyi havalandırma, kolay erişim ve daha iyi haşere kontrol yönetimi için paletler arasındaki mesafe korunmalıdır.
• Yanlış anlamaları önlemek için reddedilen veya tutulan materyal, kullanılmış vitaminlerden ayrı olarak iyi belirlenmiş bir alanda saklanmalıdır.
• Depo, araç yolu ve güvenlik işaretleri ile iyi işaretlenmelidir.
• Vitamin silolarının, pürüzsüz bir yüzeye sahip olduğu için plastikten daha düşük elektrostatik aktivite gösteren paslanmaz çelikten yapılması tercih edilmelidir. Bu da temizlemeyi kolaylaştırır ve korozyona karşı dayanıklılık sağlar.
• Kontaminasyon risklerini en aza indirmek için kutu dolum sistemi tozdan arındırılmış olmalıdır.
• Silo girişi düzgün kapatılmalı ve tercihen barkod sistemine erişim sağlanmalıdır.
• Sıcak alanlarda, ısının ham maddelerin taşınmasını ve kalitesini etkilemesini önlemek için klimalı bir premiks tesisi tavsiye edilir.
• Hazırlık odası serin ve kuru olmalı, havalandırma sistemi, termometre ve higrometre ile donatılmalıdır.

Vitamin depolama önerileri:
• Vitaminleri daima soğuk hava deposunda, 20 ° C’nin altında bir sıcaklıkta saklayın.
• Vitaminleri daima % 60 RH koşulunun altında kuru bir alanda saklayın.
• Her zaman iyi havalandırılmış bir yerde saklayın.
• Kullandıktan sonra vitamin torbalarını kapalı tutun.
• Vitamin torbaları, vitaminleri dış etkenlerle etkileşimden korumak için tasarlandığından daima orijinal torbaları kullanın.
• Torbanın hasar görmesi durumunda, muhafaza kaybını önlemek için hasarlı torbayı başka bir çuvalda saklayın ve hasarın nedenlerini araştırdıktan sonra öncelikli olarak kullanın.
• Torba hasarını önlemek ve topak oluşumunu en aza indirmek için paletlerin üzerine tedarikçinin önerdiğinden daha fazla torba istiflemeyin.
• Vitamin torbalarını daima palet kullanarak yerden yüksekte tutun.
• Torba hasarını veya haşere yayılmasını en aza indirmek amacıyla vitaminleri depolarken her zaman kaliteli paletler kullanın.
• Torbaları, kuşların ve kemirgenlerin olmadığı bir alanda saklayın.
• Yeni alınan malzemeyi, kalite onaylanana kadar karantinada tutun.
• Herhangi bir karışıklığı önlemek için, reddedilen malzemeleri ayrı olarak saklayın.
• Depolanan vitaminlerin kimliğini daima koruyun (etiketler, miktar, FIFO …).
• Silo içeriğini, takip için uygun şekilde etiketleyin ve kaydedin.
• Tüketimi izlemek ve silo içeriğini doğrulamak için her vardiya sonunda silonun stoklanması ve görsel olarak incelenmesi şiddetle tavsiye edilir.
• Ürün değişimi için bir temizleme prosedürünün kullanılması önemle tavsiye edilir.

Stok yönetimi:
• Vitaminlerin yaşlanma veya diğer faktörlerden dolayı aktivitelerini kaybetmemesi için, üretilen ürünlerde mutlaka FIFO (İlk giren ilk çıkar) kullanın.
• Her zaman aklınızda bulundurun; “İhtiyacınız olandan fazlasını üretmeyin”.
• Farklı vitamin gruplarını depolarken, her zaman son kullanma tarihine yakın vitaminlerin ön tarafta bulunduğundan ve operatörler tarafından ilk alınması için kolay erişim sağlandığından emin olun.
• Ekibinizi stok rotasyon sisteminin önemi ve nasıl çalıştığı konusunda eğitin.
• Stokları ve tüketimleri kontrol etmek için periyodik Envanter Yenilemesi planlayın.
• Her partinin bitiminden sonra sık sık vitamin mikro kutularını boşaltmayı planlayın.
• Vitaminler için uygun kutuları tahsis edin.
• Hatalardan kaçınıp, takibi sağlamak için barkod sistemi kullanın.

Ambalaj malzemesi:
Ambalaj, vitaminlerin hem ham madde hem de premiks olarak stabilitesini korumak için çok önemlidir. Vitaminleri, stabilitesini etkileyen faktörlerden korur. Vitaminler esas olarak, bir iç alüminyum film tabakası veya renkli LDPE ile kağıt ya da plastikten oluşan birden çok katmanda paketlenir. Bazı tedarikçiler vitamin duyarlılığına göre karton veya bidon kullanır. Çapraz kontaminasyonu önlemek için torbalar ısıyla kapatılmalıdır.

Takip ve kayıt tutma:
Takip sisteminin uygulanması, işletmenin dolandırıcılık ve şikayetlerden korunmasına hizmet eder. Ayrıca ürün geri çağırmayı kolaylaştırır, düzenlemelere ve topluma bağlılık gösterir ve iş güvenini artırır. Bu faydalar, vitamin menşei, üretim, son kullanma tarihi, saklama koşulları, lot numarası ve tedarikçi iletişim bilgileri tutularak sağlanır. Bu aynı zamanda kullanıldığı formüllerin, bitmiş yem parti numarasının, üretim tarihinin ve hangi müşteriye satıldığının da kayıt altına alınması anlamına gelir.

SONUÇ
Adisseo uzmanları, kültürlerinin bir parçası olarak, farklı depolama türleri sırasında vitaminlerinin kalitesini korumaya istekli müşterilerine çeşitli önlemler almalarını tavsiye ediyor. Bu önlemler, vitaminlerin stabilitesini etkileyen faktörleri anlamak, proseslerini bilmek, üreticilerin tavsiyelerine uymak, uygun depolama tesislerine yatırım yapmak, stok yönetim sisteminin uygulanması ile vitaminlerin takibi ve kalitesini korumak için bir kalite kontrol planının kullanılmasıdır.

El Mehdi El Ouahli Hakkında
2021 yılında Adisseo’nun Ar-Ge birimine küresel çözüm uygulama yöneticisi olarak katılan El Mehdi, 20 yılı aşkın bir süre tahıl öğütme, un ve yem değirmenciliği sektörlerinde uzman olarak hizmet verdi. Bu hizmetleri, onun hayvan yemi üretiminde, üretkenliği ve karlılığı artıracak çözümlerin geliştirilmesi konusunda uzmanlık kazanmasını sağladı. Geçmiş deneyimlerinde farklı projelerin başarısına katkıda bulunan El Mehdi, yeni hizmet ve çözümlerin geliştirilmesi için Ar-Ge ekibiyle birlikte çalışıyor ve Adisseo mühendislerini ve müşterilerini yem teknolojisi, ürün uygulamaları ve çözümler konusunda destekliyor.