Adisseo, 2023 Sürdürülebilir Kalkınma Raporunu açıkladı

2023 Sürdürülebilir Kalkınma Raporunu yayımlayan yem katkı maddeleri alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından Adisseo, çevresel ayak izi hedeflerini COP 21 Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu hale getirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilirliğin, dünyayı yüksek kaliteli, uygun fiyatlı, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde besleme vizyonunun bir parçası olduğunu açıklayan Adisseo, 2023 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu’nu duyurdu.

Şirket yaptığı açıklamada, sürdürülebilir kalkınmayı stratejisinin merkezine yerleştirdiğini, ekiplerini ve kaynaklarını ürün ve hizmet geliştirmeye ve tüm hayvan besleme tedarik zinciri boyunca sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesini teşvik etmeye odakladığını vurguladı.

Çevresel ayak izi hedeflerini COP 21 Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu hale getirmeye kararlı olduğunu belirten Adisseo, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) katkı olarak aşağıdaki konulara odaklandığını açıkladı:
– Sıfır açlık: Gıda güvenliğinin sağlanması, beslenmenin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi,
– İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme: İşçi haklarının korunması ve tüm çalışanlar için adil muamele ve motive edici çalışma ortamlarının garanti altına alınması,
– Sorumlu tüketim ve üretim: Değer zincirimizin çevresel ayak izinin azaltılmasını desteklemek,
– İklim eylemi: Üretim sürecindeki Sera Gazı (SG) emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmak.

Sürdürülebilir kalkınma yol haritasının, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında güncellenmesi, Adisseo’nun 2023-2025 dönemi için yeniden düzenlenmiş dört öncelik geliştirmesine olanak sağlamıştır. Firma bu öncelikleri şu şekilde sıralıyor:

Çevresel ayak izini azaltmak: 2020 yılında şirketin sera gazı emisyonlarının (mutlak değer) kapsam 1 ve 2’si için 2025 yılına kadar %20 azaltma taahhüdünde bulunan Adisseo, bunu gerçekleştirme yolunda ilerliyor. Adisseo, 2024 yılında 2030 için yeni bir hedef belirleyecek.

Değer zincirinin çevresel ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunmak: Adisseo, karbon ayak izini daha da iyileştirmek ve müşterilerinin hem performans hem de sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını destekleyecek yeni ürünler ve çözümler geliştirmek için sürdürülebilir stratejik projelere ve inovasyona yatırım yapmaya devam ediyor.

Çalışanlara, paydaşlara ve topluma karşı sorumlu bir davranış sergilemek: Adisseo, çalışanları ve çevredeki toplulukları korumak, yetkinlikleri ve yetenekleri geliştirmek, çeşitliliği artırmak, tüm çalışanlar ve yükleniciler için iyi çalışma koşulları sağlamak için iş, süreç ve çevre güvenliğinin sürekli iyileştirilmesine öncülük ediyor.

Adisseo Yönetişimini ve sürdürülebilir kalkınma raporlamasını güçlendirmek: Uyum ve etik ile sorumlu kurumsal yönetimi sürdürülebilirlik yol haritasının yapı taşları olarak konumlandırmak, gelecekteki AB Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifini başarıyla uygulamak, Çin’in finansal olmayan raporlama gerekliliklerine uymak ve sürdürülebilirlik taahhüdü bileşenini, tedarikçilerinin ve iş ortaklarının seçimine entegre etmek Adisseo’nun taahhüdünün bazı örnekleri olarak sıralanıyor.