2024 EDİTÖRYAL TAKVİM

  OCAK – ŞUBAT 2024  

SAYI ODAK
ANTİBİYOTİKSİZ ÜRETİM & BAĞIŞIKLIK GELİŞİMİ
• Hayvancılıkta Kullanılan Antibiyotiklerin Oluşturduğu Riskler
• Antibiyotik Kullanımını Azaltmanın Yolları
• Antibiyotiklere Alternatif Olarak Kullanılabilecek Yem Katkı Maddeleri
• Bağışıklığı Güçlendirmenin Antibiyotik Kullanımını Azaltmadaki Rolü
• Hayvanlarda Bağışıklığı Desteklemenin Yolları ve Beslemenin Bağışıklığa Etkisi

PAZAR RAPORU
Küresel Evcil Hayvan Maması Pazarı

SON TESLİM TARİHİ
Editöryal: 10 Ocak 2024 | Reklam: 12 Ocak 2024


  MART – NİSAN 2024  

SAYI ODAK
TOKSİN YÖNETİMİ: MİKOTOKSİNLER & ENDOTOKSİNLER & EKZOTOKSİNLER
• Toksinlerin Hayvan Sağlığı ve Performansı Üzerindeki Etkileri
• Toksin Yönetimi Programları ve Avantajları
• Dünyada Mikotoksin Risk Durumu ve Mikotoksin Yönetimi
• Endotoksinlerle ve Ekzotoksinlerle Mücadele Yöntemleri

PAZAR RAPORU
Küresel Yem Enzimleri Pazarı

SON TESLİM TARİHİ
Editöryal: 08 Mart 2024 | Reklam: 13 Mart 2024


  MAYIS – HAZİRAN 2024  

SAYI ODAK
YEM GÜVENLİĞİ & HİJYEN & NEM YÖNETİMİ
• Yem ve Yem Bileşenlerinde Hayvan Sağlığı İçin Risk Oluşturan Unsurlar ve Bunların Yönetimi
• Yem ve Yem Bileşenlerinde Nem Yönetimi
• Yem ve Yem Hammaddeleri İçin Depolama Çözümleri, Depolama Koşulları ve Hijyeni
• Yem Güvenliğini Sağlamada Katkı Maddelerinin Rolü

PAZAR RAPORU
Küresel Mikotoksin Bağlayıcıları Pazarı

SON TESLİM TARİHİ
Editöryal: 10 Mayıs 2024 | Reklam: 13 Mayıs 2024


  TEMMUZ – AĞUSTOS 2024  

SAYI ODAK
HAYVANLARDA SICAKLIK STRESİ
• İklim Değişikliği ve Küresel Isınmanın Hayvan Sağlığı ve Performansı Üzerindeki Etkisi
• Çiftlik Hayvanlarında Sıcaklık Stresinin Etkilerini Azaltma Yöntemleri
• Beslemenin ve Yem Katkı Maddelerinin Sıcaklık Stresiyle Mücadeledeki Rolü

PAZAR RAPORU
Küresel Yem Mayası Pazarı

SON TESLİM TARİHİ
Editöryal: 10 Temmuz 2024 | Reklam: 12 Temmuz 2024


  EYLÜL – EKİM 2024  

SAYI ODAK
DOĞAL & FİTOJENİK YEM KATKI MADDELERİ
• İnsanlardaki Doğal Beslenme Trendinin Hayvan Besleme Sektörüne Etkisi
• Hayvanları Hastalıklardan Korumada Fitojenik ve Doğal Yem Katkı Maddelerinin Rolü
• Fitojeniklerin ve Doğal Yem Katkılarının Antibiyotik Azaltımına Katkısı
• Fitojeniklerin ve Doğal Yem Katkılarının Hayvan Performansına Etkisi

PAZAR RAPORU
Küresel Yem Prebiyotikleri Pazarı

SON TESLİM TARİHİ
Editöryal: 10 Eylül 2024 | Reklam: 13 Eylül 2024


  KASIM – ARALIK 2024  

SAYI ODAK
HAYVANLARDA BAĞIRSAK SAĞLIĞI
• Çiftlik Hayvanlarında Bağırsak Sağlığının Önemi
• Bağırsak Sağlığının Performans Üzerindeki Etkisi
• Bağırsak Sağlığını Koruma veya İyileştirme Yöntemleri
• Bağırsak Sağlığının Korunmasında Besleme ve Yem Katkılarının Rolü

PAZAR RAPORU
Küresel Yem Probiyotikleri Pazarı

SON TESLİM TARİHİ
Editöryal: 08 Kasım 2024 | Reklam: 13 Kasım 2024


Uluslararası ölçekte yayınlanan Feed & Additive Magazine’in 2024 Editöryal Takvimi için tıklayınız!