2021 Editöryal Takvim 

EDİTÖRYAL TAKVİM HAKKINDA:
Editöryal Takvim, ayda bir İngilizce olarak yayınlanan Feed & Additive dergisinin 2021 yılında, aylık bazda ele alacağı konu başlıklarını göstermektedir.

İki ayda bir yayınlanan Yem & Katkı dergisi, hem uluslararası versiyonda (Feed & Additive) ele alınan dosyalardan seçilmiş örnekler sunmakta hem de sektörle ilgili yerel gelişmeleri aktarmaktadır.

Yem & Katkı, gerekli görülen hallerde editöryal takvimde değişiklik yapabilir.

Şubat

SAYI ODAK: 2020 Değerlendirmesi: Covid-19
ve Yem Sektörüne Etkisi

ÖZEL DOSYA: Antibiyotiksiz Yem Üretimi ve
Alternatif Katkılar?

PAZAR RAPORU: Yem Ham Madde I: Mısır

SON TESLİM TARİHİ
Editöryal: 1 Şubat 2021
Reklam: 5 Şubat 2021


Mart

SAYI ODAK: Hayvancılıkta sera gazı emisyonları ve azaltmanın yolları

ÖZEL DOSYA: Büyüyen Trend: Böcek Esaslı Protein Kaynakları

PAZAR RAPORU: Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

SON TESLİM TARİHİ
Editöryal: 1 Mart 2021
Reklam: 5 Mart 2021


Nisan

SAYI ODAK: Bağırsak Sağlığı: Sindirim Düzenleyiciler, Flora Stabilizatörleri

ÖZEL DOSYA: Sektörün Parlayan Yıldızı: Kültür Balıkçılığı ve Trendler

PAZAR RAPORU: Yem Ham Madde II: Soya

SON TESLİM TARİHİ
Editöryal: 29 Mart 2021
Reklam: 2 Nisan 2021


Mayıs

SAYI ODAK: Yem Sektöründe Taşıma, Depolama ve Ambalajlama Çözümleri

ÖZEL DOSYA: Çinko Oksit Kullanım Kısıtlamaları Yem Sektörünü Nasıl Etkiliyor?

PAZAR RAPORU: Süt Hayvancılığı

SON TESLİM TARİHİ
Editöryal: 26 Nisan 2021
Reklam: 30 Nisan 2021


Haziran

SAYI ODAK: Hayvan Sağlığı İçin Probiyotik ve Prebiyotiklerin Kullanımı

ÖZEL DOSYA: Artan Yem Maliyetlerini Kontrol Altına Almak Mümkün mü?

PAZAR RAPORU: Yem Ham Madde III: Buğday

SON TESLİM TARİHİ
Editöryal: 24 Mayıs 2021
Reklam: 28 Mayıs 2021


Temmuz

SAYI ODAK: Yem Üretiminde Pelet ve Granül Tercihi ve Üretim Teknolojileri

ÖZEL DOSYA: Evcil Hayvan Grubunun Yem Sektöründeki Yeri ve Trendleri

PAZAR RAPORU: Besi Hayvancılığı

SON TESLİM TARİHİ
Editöryal: 21 Haziran 2021
Reklam: 25 Haziran 2021


Ağustos

SAYI ODAK: Yemlerin Sindirilebilirliğini Arttırmada Enzimlerin Rolü

ÖZEL DOSYA: Yem Sanayinde Sürdürülebilirlik Nedir, Nasıl Sağlanır?

PAZAR RAPORU: Su Ürünleri Yetiştiriciliği

SON TESLİM TARİHİ
Editöryal: 19 Temmuz 2021
Reklam: 26 Temmuz 2021


Eylül

SAYI ODAK: Yem Fabrikalarında Kalite Kontrol ve Laboratuvar Ekipmanları

ÖZEL DOSYA: Yem Endüstrisinde Enerji Tasarrufu Sağlamanın Yolları

PAZAR RAPORU: Yem Ham Madde IV: Arpa

SON TESLİM TARİHİ
Editöryal: 20 Ağustos 2021
Reklam: 25 Ağustos 2021


Ekim

SAYI ODAK: Yem Üretiminde Koruyucu Olarak Organik Asit Kullanımı

ÖZEL DOSYA: Yemden Yararlanmayı ve Hayvan Performansını Arttırma Yolları

PAZAR RAPORU: Domuz Yetiştiriciliği

SON TESLİM TARİHİ
Editöryal: 20 Eylül 2021
Reklam: 24 Eylül 2021


Kasım

SAYI ODAK: Yem Üretiminde Verimlilik: Proses Kontrol ve Otomasyon Sistemleri

ÖZEL DOSYA: Yem Hijyeni: Yemlerde Olası Toksin Sorunları ve Toksin Kontrolü

PAZAR RAPORU: Yem Ham Madde V: Yulaf

SON TESLİM TARİHİ
Editöryal: 21 Ekim 2021
Reklam: 26 Ekim 2021


Aralık

SAYI ODAK: Hayvan Beslemesinde Vitamin, Provitamin ve Minerallerin Yeri

ÖZEL DOSYA: Yem Güvenliği Nedir, Nasıl Sağlanır?

PAZAR RAPORU: Evcil Hayvan

SON TESLİM TARİHİ
Editöryal: 22 Kasım 2021
Reklam: 26 Kasım 2021