Makale Yazım Kuralları

Değerli yazarlarımız,

Yem & Katkı Dergisi, hayvan besleme ve yem sektörüne yönelik olarak hazırlanan sektörel bir yayındır. Sektörün farklı bileşenlerinde görev yapan, farklı eğitim seviyesine sahip insanlar tarafından takip edilmekte ve okunmaktadır. Akademik amaçlı değildir.

Okuyucu kitlemizin Yem & Katkı’da yer alan makalelerden en üst düzeyde faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla belirli yazım kurallarımız ve tavsiyelerimiz bulunmaktadır.

KURALLAR:
1.
Makale başlığı, boşluksuz 55 karakteri geçmemelidir.

2. Makaleye, giriş spotu olarak kullanılabilecek, boşluksuz 350 karakteri geçmeyecek bir giriş/ana fikir bölümü eklenmelidir.

3. Makalenin, giriş ve spot dışında kalan ana metni, minimum 600 – maksimum 2000 sözcük/kelime olmalıdır.

4. Makalede yazar bilgisi bulunmalıdır. Yazara ait bir fotoğraf ve boşluksuz 500 karakteri geçmeyecek özgeçmiş, makaleye ek olarak gönderilebilir. Yem & Katkı, makalelerde mümkün olduğunca yazar fotoğraflarını kullanmayı tercih eder ancak yazar fotoğrafının ve özgeçmişinin kullanımı, tamamen yazarın kendi isteğine bağlıdır.

5. 800 sözcük/kelimelik bir makalede maksimum 2 imaj, 2000 sözcük/kelimelik bir makalede maksimum 5 imaj kullanılabilir (yazar fotoğrafı hariç). İmaj: fotoğraf, grafik, tablo, çizelge, vb.

6. Makaleler, reklam içerikli olmamalı, – yayıncı tarafından özel olarak talep edilmemişse veya makale bir ürün denemesinin sonuçlarıyla ilgili değilse – herhangi bir ürünün marka ve model bilgisini içermemelidir.

TAVSİYELER:
1. Makalelerde, mümkün olduğunca basit ve anlaşılır bir dil tercih edin.

2. Cümlelerinizin çok uzun ve karmaşık yapıda olmamasına dikkat edin.

3. Daha rahat okunabilmesi ve akılda kalıcı olması için makalenizi ara başlıklarla zenginleştirin.