Gelen soya küspesinin kalitesini değerlendirmek için taşınabilir NIR’ın pratik kullanımı

NIR cihazları, yem üretim sürecindeki çeşitli uygulamalar için kullanılabilir. Numunelerin farklı yerdeki bir laboratuvara gönderilmesi zaman açısından gecikmelere neden olabilir; bu da daha az numunenin gönderilmesi ve düşük kaliteli serilerin kabul edilmesi anlamına gelebilir. Elde taşınan bir NIR cihazının kullanımı, analiz edilen numune sayısını artırabilir.

Gwyneth Jones
Teknik Hizmetler Koordinatörü
AB Vista EMEA
Virginie Blanvillain Rivera
Küresel Hizmetler Müdürü
AB Vista

Geleneksel olarak NIR, bir laboratuvarda bir tezgah üzerine yerleştirilmiş büyük bir cihaz olarak bilinir. Bu durum hala geçerli olsa da son yıllarda spektrometrelerin boyutu artık cebinizde taşıyabileceğiniz, yem değirmenine veya tarlaya götürülebileceğiniz kadar küçülmüştür. Bu el tipi NIR (HHNIR) cihazları hem daha kolay taşınabilmekte hem de çok basit ve kolay bir kullanım sunmaktadır.

Bu sayede NIR analizi, yem üretim sürecinin birçok yönüne dahil edilebilmektedir:
1. Bileşen alımı – tedarikçi standartlarına bağlı olarak onaylayın veya reddedin, formülasyonları güncelleyin, bileşenleri besin içeriğine göre farklı silolarda ayırın
2. Öğütme – tutarlı partikül boyutu sağlayın
3. Karıştırma – toplu karıştırıcıdan numuneleri tarayarak karıştırıcı verimliliğini hesaplayın
4. Yükleme – bitmiş yemleri analiz edin

Elde taşınır cihazlar, bir masaüstü cihazınkine benzer bir kalibrasyon doğruluğuna ve de referans yönteminin beklenen belirsizliği dahilinde (soya fasulyesi küspesi ham proteini için ± %1-1.5, Dumas/Kjeldahl) bir dalga boyu kapsamına ve çözünürlüğüne sahiptir (Tablo 1).

Bir grafik üzerinde çizildiğinde, üç analiz yönteminin herhangi birinden elde edilen sonuçların değişkenliğinde açık bir fark yoktur. İlginçtir ki, farklı referans yöntemleri arasındaki değişkenlik, referans ve NIR arasındaki değişkenliğe benzemektedir (Şekil 1).

PRATİK ÖRNEK: GELEN SOYA KÜSPESİNİN KALİTESİNİ İZLEMEK İÇİN HHNIR KULLANIMI
HHNIR’in taşınabilirliği, örneğin ham madde analizi için yem değirmeninin girişinde olduğu gibi, laboratuvar dışındaki konumlarda bulunmaya elverişlidir. Aşağıdaki örnekte (Tablo 2), gelen soya fasulyesi küspesinin ham protein (CP) içeriğini ölçmek için bir HHNIR cihazı kullanılmıştır ve bu, daha sonra tedarikçiden gelen yükü kabul etmek veya reddetmek konusunda fikir vermiştir. Kabul edilebilir asgari ham protein seviyesi %46,5’ti. Gelen tüm yükler HHNIR ile taranmış ve ham protein seviyesi düşük numuneler ile rastgele seçilen diğer numuneler de, NIR sonuçlarını doğrulamak için yaş analiz ile tahlil edilmiştir. NIR ve yaş analiz sonuçları aşağıda sunulmuş, farklı NIR ve yaş analiz sonuçlarına sahip numuneler, vurgulanmıştır. Genel olarak, NIR tarafından reddedilmesi gereken hiçbir numune kabul edilmemiştir. Başka bir deyişle, yaş analiz sonucu “ret” olduğunda, hiçbir “kabul” NIR sonucu oluşmamıştır. Bu da NIR’ın, soya küspesi protein içeriği için güvenilir bir tarama aracı olarak kullanılabileceğini kanıtlamaktadır. NIR ve referans arasındaki bir tanesi hariç tüm anlaşmazlıklar, referans yönteminin bir standart hatası dahilindeydi. Bu tip durumlarda, yeniden analize kıyasla kolay, hızlı ve ucuz olan NIR sonucunu doğrulamak için numune HHNIR tarafından tekrar hızlı bir şekilde yaş analiz ile tahlil edilebilir.

Tedarikçiye bağlı olarak, bir NIR sonucu, bir talep için kanıt olarak yeterli olabilir. Alternatif olarak, NIR tarafından reddedildiği belirlenen numuneler, daha fazla doğrulama gerekirse, yaş analiz için gönderilebilir.

Bu değerlendirme, NIR’ın, bileşenlerin kalitesini karakterize ederek anında karar vermeye, bir tedarikçiden gelen yükü kabul veya reddetmeye ya da farklı silolara yükler atamaya olanak tanıyan bir araç olarak kullanılabileceğini göstermektedir (Tablo 2).

Gelen tüm numuneleri taramanın bir başka yararı da, eğilimleri ortaya koyabilecek gelen bileşenlerin izlenmesidir. Örneğin, NIR, tedarikçiler arasında içerik kalitesini karşılaştırmaya izin verir. Aşağıdaki tablo, beklenen ham protein içeriği %46,5’in üzerinde olan 3 farklı tedarikçiden alınan 10 soya küspesi örneğini göstermektedir. B tedarikçisinin daha düşük bir ham protein seviyesi sağlama eğiliminde olduğu açıktır. Bu bilgi satın alma ekibine iletilebilir ve bu malzemeler protein içeriğine göre silolara ayrılarak daha tutarlı bir bitmiş yem ürünü elde edilebilir ya da ürünler alım aşamasında reddedilebilir (Tablo 3).

SONUÇ
NIR cihazları, yem üretim sürecindeki çeşitli uygulamalar için kullanılabilir. Numunelerin farklı yerdeki bir laboratuvara gönderilmesi zaman açısından gecikmelere neden olabilir; bu da daha az numunenin gönderilmesi ve düşük kaliteli serilerin kabul edilmesi anlamına gelebilir. Elde taşınan bir NIR cihazının kullanımı, analiz edilen numune sayısını artırabilir. Bu da eğilimleri tespit etmek için yeterli veri oluşturabilir ve yem üretim süreci hakkında daha fazla bilgi üreterek yemin tutarlılığı ve kalitesini en üst düzeye çıkarabilir.

Referanslar için lütfen iletişime geçiniz: [email protected]

Virginie Blanvillain Rivera Hakkında
Fransa’da doğup büyüyen Virginie, kanatlı besleme ve modelleme alanında doktorasını tamamladıktan ve dünyanın farklı yerlerindeki kanatlı yemi endüstrisi hakkında bilgi edindikten sonra Kanada’ya taşındı. Tek mideli hayvanlara odaklanarak yem formülasyonu, araştırma ve geliştirme, teknoloji transferi ve kalite güvencesi alanlarında çalışarak hayvan yemi endüstrisindeki kariyerini sürdürdü. Geçtiğimiz yıllarda, yem endüstrisine sürdürülebilir ve pratik çözümler sağlamak için müşteri ihtiyaçlarına odaklanan Virginie, Avrupa ve Amerika’da yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde yer aldı. AB Vista’daki mevcut rolünün bir parçası olarak, müşterilerinin dünya çapındaki hayvancılık üretim sistemlerinin karbon ayak izini anlamalarını ve optimize etmelerini destekliyor.

Gwyneth Jones Hakkında
Gwyneth, Aberystwyth Üniversitesi’nde hayvansal üretim ve beslemeye odaklanan Hayvan Bilimleri okudu. Kısa bir süre Yeni Zelanda’da seyahat ettikten sonra 2016 yılında AB Vista’ya Laboratuvar Analisti olarak katıldı ve şirketin müşterileri için enzimleri ve yemleri analiz etti. 2020’den beri Gwyneth, AB Vista’da Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan sorumlu Teknik Hizmetler Koordinatörü olarak çalışmaktadır. Batı Galler’de yaşıyor ve kırsalda atları ve köpekleriyle vakit geçirmekten hoşlanıyor.