dsm-firmenich ve Sustained hayvansal gıdaların çevresel ayakizi raporlaması güçlerini birleştirdi

dsm-firmenich ve Sustained, gıda ürünlerinin çiftlikten çatala çevresel raporlaması konusunda ortaklık kurdu. Şirketler arasındaki anlaşma, çiftçiler, imalatçılar, gıda üreticileri ve perakende marka sahipleri için sürdürülebilirlik verileri konusunda türünün ilk örneği olarak değerlendiriliyor.

dsm-firmenich ve Sustained hayvansal gıdaların çevresel ayakizi raporlaması güçlerini birleştirdiSağlık, beslenme ve güzellik alanlarında önde gelen yenilikçi bir şirket olan dsm-firmenich ve bir SaaS sürdürülebilirlik şirketi olan Sustained, müşterilerinin yumurta, et, süt ve balık gibi hayvansal proteinler içeren gıda ürünlerinin çiftlikten çatala çevresel ayak izini raporlamalarını sağlamak için işbirliği yaptıklarını duyurdu.

Türünün ilk örneği olan bu anlaşma, çiftçilerin, imalatçıların, gıda üreticilerinin ve perakende marka sahiplerinin, çiftlik düzeyinde spesifik emisyon verilerini yakalamak için dsm-firmenich’in Sustell™ hizmetinden ve tüketici gıda ürünlerinin ürün düzeyinde çevresel yaşam döngüsü değerlendirmelerini ölçekli olarak sunmak için Sustained’in platformundan yararlanmalarına olanak tanıyor. Bu ortaklık sayesinde şirketler gıda üretiminin sürdürülebilirliğini daha iyi yönetebiliyor ve ilgili verileri daha kolay bir şekilde toplayarak gerekli birimlere iletebiliyor.

Dünyadaki sera gazı emisyonlarının üçte birinin gıda üretiminden kaynaklandığı belirtilmektedir1. Bu yüzden günümüzde gıda değer zincirindeki şirketlerden, kendi sürdürülebilirlik taahhütleri, yasal gereklilikler ve tüketici tercihleri nedeniyle çevresel ayak izlerini ölçmeleri, raporlamaları ve azaltmaları giderek daha fazla isteniyor.

Tüketicilerin %70’inden fazlası artık satın alma kararlarında sürdürülebilirliğin birincil etken olduğunu belirtmektedir2. Bu da tüm değer zinciri boyunca sürdürülebilirlik konusunda daha şeffaf ve güvenilir verilere olan ihtiyacı artırmaktadır.

dsm-firmenich Hayvan Besleme ve Sağlığı Sürdürülebilirlik ve İş Çözümleri Başkan Yardımcısı David Nickell konu hakkında şunları söylüyor: “Sustell™’i çoklu ortaklıklar yoluyla daha geniş veri ekosistemine bağlamak, müşterilerimiz ve değer zinciri için sürdürülebilirliğin değerini ortaya çıkarmanın anahtarıdır. Sustained ile ortaklığımız bunu mümkün kılma konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor. Bir ürünün tarladan sofraya çevresel etkisinin doğru, ölçeklenebilir ve güvenilir bir şekilde değerlendirilmesinin, tüketici tercihlerini şekillendirmeye ve daha sürdürülebilir gıda üretimini teşvik etmeye yardımcı olacağına inanıyoruz. Birleştirilen platformlar, işletmelere ulaşılabilir azaltma hedefleri belirleme, yeni ürün geliştirmeye rehberlik etme, eko-etiketlemeyi kolaylaştırma ve gerçek üretim verilerine dayalı olarak gelişen düzenlemelere uyum sağlama konusunda güç veriyor.”

Sustained’in kurucu ortağı ve CEO’su Carl Olivier ise şunları ekliyor: “Yakın zamana kadar, çiftlik ve gıda ürünleri için tam bir Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA), yüzlerce veya binlerce SKU’ya (Stok Bulundurma Birimi) sahip firmaların kaynak kapasitesini aşan pahalı ve manuel bir çabaydı. Bu ortaklıkla, çiftlikten sofraya veri yönetimini daha kolay yönetilebilir ve geniş ölçekte sürdürülebilir hale getirerek, daha sürdürülebilir gıda üretimini ve tüketimini mümkün kılan daha fazla şeffaflık sağlıyoruz.”

Referanslar
1Crippa, M., Solazzo, E., Guizzardi, D. et al. Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions. Nature Food (2021).
2CGS. (2019). CGS survey reveals ‘sustainability’ is driving demand and customer loyalty. Retrieved from CGS website Survey Reveals Fashion and Apparel Sustainability Shopping Preferences | CGS (cgsinc.com)