Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, antibiyotikler konusunda uyardı

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH), yaptığı bir açıklama ile veterinerlik otoritelerini ve hayvancılık sektörünü, antibiyotikleri büyüme destekleyicisi olarak kullanımı sorununa ilişkin verdikleri taahhütleri yerine getirmeye çağırdı.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, antibiyotikler konusunda uyardıAntimikrobiyal direnç (AMR) giderek bütün dünya için büyüyen bir endişe kaynağı haline geldi. Son yıllarda uluslararası toplum, bu küresel sağlık tehdidini ele almak üzere önemli taahhütlerde bulundu. Bunlardan biri de sağlıklı hayvanlarda büyümeyi teşvik amacıyla kullanılan antibiyotiklerin aşamalı olarak durdurulmasıydı. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’ne (WOAH) göre artık taahhütten eyleme geçme zamanı geldi.

WOAH açıklamasında şunları vurguluyor: “Antimikrobiyal direnç; insanların, hayvanların, bitkilerin ve ortak çevremizin sağlığını tehdit ediyor. Antibiyotiklerin sıklıkla sektörler arasında yanlış veya aşırı kullanımı, bu fenomenin ortaya çıkması için gerekli koşulları yaratıyor. WOAH üyelerinin çoğunluğu son yıllarda hayvanlarda kullanımı azaltmak için güçlü adımlar atmış olsa da, bu ilaçlar hala bazı ülkelerde büyümeyi destekleyici olarak uygunsuz bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir. Bu yüzden daha fazla çabaya ihtiyaç var.”

BÜYÜMEYİ DESTEKLEMEK İÇİN ANTİBİYOTİK KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
2016 yılında tüm WOAH üyeleri, insanlar için en yüksek önceliğe sahip antibiyotiklerin kullanımını kesin olarak yasaklamayı ve risk analizi yapılmadığı takdirde hayvanlarda büyümeyi teşvik amacıyla antibiyotik kullanımını aşamalı olarak durdurmayı taahhüt etti. Bu taahhüt bugüne kadar nasıl hayata geçirildi?

WOAH’ın açıklamasına göre, üyelerin neredeyse %20’si hala büyümeyi desteklemek için antibiyotik kullandığını bildiriyor. Bunların %76’sının herhangi bir ön risk analizi yapmadığı tahmin ediliyor. Daha da endişe verici olanı, WOAH üyelerinin en az %11’inin hala kolistin gibi insan tıbbı için kritik öneme sahip en yüksek öncelikli antibiyotiklerden en az birini büyümeyi destekleyici olarak kullanması. Antibiyotikleri büyüme destekleyici olarak kullanan üyelerin en az %50’sinde herhangi bir düzenleyici mevzuat bulunmuyor. Bazı ülkelerde, verimliliği artırmaya yönelik bazı yem katkı maddelerinin etiketinde, düşük dozlardaki antibiyotik varlığından bahsedilmiyor ve bu da veteriner hekimlerin ve çiftçilerin farkında olmadan bunları hayvanlara vermesine neden oluyor.

Bu tür uygulamaların WOAH’ın uluslararası standartları ya da AMR Küresel Eylem Planı ile uyumlu olmadığını hatırlatan örgüt, yetkili makamların ve hayvancılık endüstrisinin, hayvanlarda büyümeyi teşvik etmek için antibiyotik kullanımını aşamalı olarak durdurma sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini vurguluyor.