Pro ve postbiyotikler buzağılarda alt bağırsak sağlığını nasıl destekleyebilir?

Buzağı sağlığı yönetimi çok önemlidir ve yetişkin ineğin performansını etkileyecektir. Erken dönem ruminantlarda, sindirim sistemi ve onun sakinleri olan mikrobiyotanın oluşumuna özellikle dikkat edilmelidir. Gastrointestinal kolonizasyon, özellikle mukozal bağışıklık sisteminin olgunlaşması için farklı seviyelerde önemlidir. Doğuştan gelen ve sonradan kazanılan bağışıklık gastrointestinal lenfoid doku (GALT) içinde yoğunlaştığından, bağırsaklar bağışıklık savunma sisteminde önemli bir rol oynar. Genç buzağılarda amaç, kırılgan sindirim sistemini korumaya yardımcı olmak ve ishal ve solunum yolu hastalıklarını sınırlamak için bağırsak bağışıklığını güçlendirmektir. Bu hassas dönemde mikrobiyotanın probiyotikler ve postbiyotiklerle desteklenmesi ve dengelenmesi, gelecekteki sağlık ve performansın güvence altına alınmasına yardımcı olabilir.

Marie-Valentine Glica
Küresel Ruminant Pazarlama Müdürü
Lallemand Animal Nutrition

Buzağı sağlığı yönetimi çok önemlidir ve yetişkin ineğin performansını etkileyecektir (Şekil 1). Araştırmalar (Abuelo ve ark., 2021), 305 günlük yetişkin eşdeğeri (ME) süt üretimi standart değerine bakıldığında, buzağıyken ishalden etkilenen düvelerin sütten kesimde daha düşük ortalama günlük kazanç ve -325 kg süt ile daha düşük bir ilk laktasyon performansı gösterdiğini ortaya koymaktadır. Buna ek olarak, ishal ve sığır solunum hastalığı (BRD) teşhisi konulan düveler, tohumlama ve buzağılama sırasında daha fazla zorluk yaşama eğilimindedir.

ALT BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI, SİSTEMİK BAĞIRSAK SAĞLIĞININ KORUNMASINA YARDIMCI OLAN KİLİT BİR ORTAK
Gastrointestinal mikrobiyotanın kolonizasyonu karmaşık bir süreçtir ve faydalı mikrobiyotanın istikrarlı bir şekilde oluşması, özellikle mukozal bağışıklık sisteminin olgunlaşması için farklı seviyelerde önemlidir (Chase ve ark., 2019, Zened ve ark., 2020).

Şekil 1. Sütten kesilmiş buzağılarda dengesiz bağırsak florasının kısa ve uzun vadeli sonuçları

Genç buzağılarda amaç, kırılgan sindirim sistemini korumaya yardımcı olmak ve ishal ve solunum yolu hastalıklarını sınırlamak için bağırsak bağışıklığını güçlendirmektir. Doğuştan gelen ve sonradan kazanılan bağışıklık gastrointestinal lenfoid doku (GALT) içinde yoğunlaştığından, bağırsaklar bağışıklık savunma sisteminde önemli bir rol oynar. GALT, vücudun beyaz kan hücrelerinin yaklaşık %70’ini bünyesinde toplar. Dengeli bir bağışıklık tepkisini desteklemek için besinsel katkı maddeleri kullanmak, doğumdan sütten kesim sonrası döneme kadar olan zorluklarda buzağıları desteklemek için kazançlı bir strateji olabilir (Şekil 2).

Şekil 2. Buzağılarda başlıca sağlık sorunları

Buna ek olarak, beslenme uzmanları genç buzağıların sindirim sistemini de dikkate almalıdır. Bu dönem, buzağıların sindirim sisteminin başlangıçtaki monogastrik işlevinden rumen ve alt bağırsak olmak üzere iki ana bölümden oluşan ruminant işlevine doğru evrilirken önemli ve kapsamlı değişikliklere uğradığı dönemdir.

Şekil 3. Doğumdan sütten kesime kadar buzağılarda bağışıklık açıklığı

SÜTTEN KESME: BUZAĞI VE SİNDİRİM SİSTEMİ İÇİN STRESLİ BİR SÜREÇ
Yaşamın erken dönemlerinde, bağışıklık henüz zayıfken (Şekil 3), buzağılar çok sayıda dış stres faktörüyle (Şekil 2) karşılaşır (taşıma, sıvı yemden katı yeme geçiş, boynuzsuzlaştırma, vb.). Tüm bu stres faktörleri, bağışıklık sistemini daha savunmasız hale getirerek hastalık ve ölüm riskini artırır. Bu durum sindirim ve solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Mortalite ve morbiditenin başlıca nedenleri sindirim zorluklarıdır (sırasıyla %32 ve %51) (Urie ve ark., 2018).

BESLEME STRATEJİLERİYLE BUZAĞILARDA ALT BAĞIRSAK GELİŞİMİNİN NASIL DESTEKLENECEĞİ
Buzağı bağırsak sağlığına odaklanılırken post ve prebiyotiklerin (maya türevleri gibi) – ve bağırsak sağlığına yönelik özel bir canlı maya türü olarak canlı mikroorganizma probiyotiğinin – kullanımına başvurulabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, buzağıların özel sorunlarına karşı etkisi kanıtlanmış doğru bileşenin veya katkı maddesinin seçilmesidir.

PROTERNATIVE Milk, buzağıların stres karşısında daha dirençli olmalarını sağlayarak en yüksek potansiyellerine ulaşmalarına, performanslarını korumalarına ve refahlarının desteklenmesine yardımcı olan yenilikçi bir probiyotiktir.

Şekil 4. İmmünoglobulin konsantrasyonu
(ileum ve kolondaki SIgA konsantrasyonu ile ölçülmüştür)

PROTERNATIVE Milk’in probiyotik etkileri, canlı maya Saccharomyces boulardii CNCM-1079’dan elde edilir ve buzağı bağırsak mikrobiyotasını dengelemeye yardımcı olur, bağırsak epiteliyle etkileşime girer ve bağırsak bağışıklık sisteminin immünoglobulin üretimini teşvik eder. Bu etkiler, canlı maya takviyesi sırasında IgA üretiminin ileum ve kolonda takip edildiği bir çalışmada gözlemlenmiştir.

SONUÇ
Buzağılarda yaşamın ilk ayları gelecekteki üretim için kritik öneme sahiptir. Besleme yönetimi, erken streslerin sindirim sistemi üzerindeki etkisini sınırlandırmanın ve optimum rumen gelişimini sağlamanın anahtarıdır. İyi yönetim uygulamalarına ek olarak, üreticiler buzağı sağlığını korumaya, mikrobiyota dengesini sürdürmeye, bağırsak bütünlüğünü iyileştirmeye ve optimum yetişkin performansı için doğal savunmaları güçlendirmeye yardımcı olacak faydalı besinsel araçları da dahil edebilirler. İyi araştırılmış araçlar arasında doğrudan çiftlikte kullanılabilen PROTERNATIVE Milk gibi probiyotik canlı maya da bulunmaktadır.

Referanslar
1. Abuelo A., C. Faith, A. Hanes, J. L. Brester. 2021. Impact of 2 Versus 1 Colostrum Meals on Failure of Transfer of Passive Immunity, Pre-Weaning Morbidity and Mortality, and Performance of Dairy Calves in a Large Dairy Herd Animals11(3), 782.
2. Bach A. and Ahedo J. 2008. Record Keeping and Economics of Dairy Heifers. Vet Clin Food Anim 24: 117–138
3. Bittar C.M. and Ferreria L. 2007. Avaliação da suplementação com culturas de levedura (Saccharomyces cerevisae) para bezerros leiteiros: crescimento do trato digestório e desenvolvimento do rúmen . Annual Meeting of the Brazilian Society of Animal Science (poster)
4. Chaucheyras-Durand F. and G. Fonty. 2001. Establishment of cellulolytic bacteria and development of fermentative activities in the rumen of gnotobiotically-reared lambs receiving the microbial additive Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077. Reprod. Nutr. Dev. 41: 57-68
5. Chaucheyras-Durand F. and G. Fonty. 2002. Influence of a probiotic yeast (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077) on microbial colonization and fermentations in the rumen of newborn lambs. Microb. Ecol. Health Dis. 14:30-36.
6. Dairy Calf and Heifer Association (DCHA) Gold Standards, Second edition (2016)
7. Urie N.J., E. Lombard, C.B. Shivley, C.A. Kopral, A.E. Adams, T.J. Earleywine, J.D. Olson, F.B. Garry. 2018. Preweaned heifer management on US dairy operations: Part V. Factors associated with morbidity and mortality in preweaned dairy heifer calves. Journal of Dairy Science 101(10):9229-9244.