Küresel Yem İşleme Pazarı ve Trendler

Verified Market Research tarafından yayınlanan Global Yem İşleme Pazarı raporuna göre; 2019 yılında 21,34 milyar ABD Doları değerinde olan küresel yem işleme pazarı, 2020’den 2027’ye kadar %3,92’lik bir yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) göstererek 2027 yılına kadar 26,50 milyar ABD Dolarına ulaşacak. Rapora göre et, süt ve süt ürünleri ile yumurta gibi hayvancılık ürünlerine yönelik talebin ve tüketimin artması, çiftlik hayvanları yemlerine talebi de arttırıyor. Bununla birlikte, artan yem talebi nedeniyle, otomatik ve yarı otomatik yem işleme ekipmanlarının kullanımının da önümüzdeki yıllarda artacağı tahmin ediliyor.

Küresel Yem İşleme Pazarı ve TrendlerDerya Yıldız
Yemler, hayvansal üretimde önemli ve en belirleyici faktördür. Yem işleme, hayvanlar tarafından optimum kullanım ile sonuçlanacak şekilde yem ham maddelerinin fiziksel doğasının parçalanmasını ve buna ek olarak diyetlerinin karışımını ve stabilitesini iyileştirmeyi içerir. İnce işlenmiş yem partikülleri, kaba partiküllere veya bütün yem bileşenlerine kıyasla daha iyi sindirilir. İşleme prosedürü, yemin sindirilebilirliğini ve biyoyararlanımını iyileştirmeye yardımcı olur. Yem işleme sadece yem kalitesini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda yemleme sırasındaki kayıpları da en aza indirir. Yem işlemenin ortak hedefleri arasında gelişmiş yem dönüşümü veya verimliliği, artan yem alımı ve daha hızlı ortalama günlük kazanç, gelişmiş karkas kalitesi veya verim derecesi, azaltılmış yem israfı ve daha birçok hedef yer alır.

KÜRESEL YEM İŞLEME PAZARI GÖRÜNÜMÜ
Verified Market Research tarafından yayınlanan Global Yem İşleme Pazarı raporu, 2019 yılında 21,34 milyar ABD Doları değerinde olan küresel yem işleme pazarının, 2020’den 2027’ye kadar %3,92’lik bir yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) göstererek 2027 yılına kadar 26,50 milyar ABD Dolarına ulaşacağına işaret ediyor. Market Data Forecast tarafından hazırlanan Yem İşleme Pazarı raporu da söz konusu büyüme beklentisini destekliyor. Rapor, 2021’de 20,86 milyar ABD doları seviyesinde olan yem işleme pazarının, öngörülen dönemde (2021-2026) %4,4’lük bir CAGR sergileyerek 26,62 milyar ABD dolarına ulaşacağını öngörüyor.

Verified Market Research raporuna göre; et, süt ve süt ürünleri ile yumurta gibi hayvancılık ürünlerine yönelik talepteki ve tüketimdeki artış, bu büyümenin kilit faktörlerinden biri. Çünkü bu artış, karma hayvan yemine yönelik talebi ve dolayısıyla yem üretim teknolojilerine yatırımı arttıracak. Et üretimine yönelik artış beklentisi ise diğer hayvansal gıdalara kıyasla daha belirgin. Örneğin FAO, küresel et üretiminin 2025 yılına kadar %16 artacağını tahmin ediyor. Kanatlı eti de hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde yüksek talep oranı, düşük üretim maliyeti ve düşük ürün fiyatları nedeniyle küresel et üretiminin büyümesinde birincil faktör konumunda. Et üretimindeki söz konusu artışa bağlı olarak artan yem talebi nedeniyle, önümüzdeki yıllarda otomatik ve yarı otomatik yem işleme ekipmanlarındaki (ağırlıkla kanatlı yemi teknolojilerindeki) yatırımların da çoğalması bekleniyor. Hızlı yem işlemenin de önümüzdeki yıllarda pazardaki bu büyümeyi destekleyeceği öngörülüyor.

YEM FORMUNA GÖRE KÜRESEL YEM İŞLEME PAZARI
Pazar, yemin formuna bağlı olarak pelet, püre ve diğerleri olarak ayrılıyor. Verified Market Research raporuna göre pelet, 2019 yılında en büyük pazar payına sahip yem formu oldu. Yem peletleme talebi, öncelikle, daha iyi yem tüketimi ve hayvan ağırlığı artışı gibi peletlenmiş yemin sağladığı faydalardan besleniyor. Besleyici yem için artan talep nedeniyle, pelet üretimi önemli ölçüde büyüyor ve bu da hayvan yemi pelet işleme endüstrisindeki ticari yatırımları artırıyor. Ayrıca, yemleme sırasında yaşanan israfı azaltmak, her pelette stabil bir karma besin sağlamak, depolama kapasitesini iyileştirmek, nakliye maliyetini azaltmak ve yem yükleme-boşaltma sürecini iyileştirmek, hayvan peletlerinin benimsenmesini artıran faydalardan bazıları arasında yer alıyor. Bütün bunlara ek olarak, gelişmekte olan bölgelerde ürünün verimliliği konusunda artan farkındalık, pazarın büyümesi için bir fırsat yaratmış durumda.

HAYVANCILIĞA GÖRE KÜRESEL YEM İŞLEME PAZARI
Küresel yem işleme pazarı, hayvancılık temelinde kümes hayvanları, ruminantlar, su ürünleri ve evcil hayvan gibi başlıca bölümlere ayrılmıştır. Verified Market Research raporuna göre; küresel yem işleme pazarında kanatlı segmentine yönelik yemler, 2019 yılında en büyük pazar payına sahipti. Yukarıda da değindiğimiz gibi kanatlı etine yönelik artan talebin bu paydaki rolü büyük. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda kanatlı yemi segmentinde büyük bir fırsat bulunduğu düşünülüyor. Üreticiler, yüksek kaliteli kanatlı yemi türleri üretmek için yenilikçi yem ekipmanı teknolojilerine önemli yatırımlar yapıyorlar. Kanatlı yemi üretim süreci, genel olarak yem ham maddelerinin alınması ve temizlenmesi, ham maddelerin ezilmesi, harmanlanması, karıştırılması, peletlenmesi ve bitmiş yem ürünlerinin paketlenmesi gibi proseslerden oluşuyor.

ÇALIŞMA MODUNA GÖRE KÜRESEL YEM İŞLEME PAZARI
Çalışma moduna göre küresel yem işleme pazarı manuel, yarı otomatik ve otomatik olarak bölümlere ayrılıyor. Verified Market Research raporuna göre; 2019’da küresel yem işleme pazarındaki en büyük pay, manuel mod tasarımlı yem teknolojilerine ait. Elle çalıştırılan yem peletleme makineleri, yerel olarak mevcut malzemeler kullanılarak tasarlanıyor ve üretiliyor. Bu sayede oldukça uygun maliyetli oluyorlar. Ayrıca manuel çalıştırma modu, yüksek düzeyde teknik uzmanlık da gerektirmiyor. Bütün bu özellikler, gelişmekte olan ülkelerde ve geleneksel hayvancılığın yaygın olduğu yerel pazarlarda, bu teknolojilere yönelik talebin canlı kalmasının ana nedeni olarak değerlendirilebilir. Ancak dünya nüfusundaki ve dolayısıyla hayvansal gıda talebindeki artış, daha kısa sürede daha çok üretimi zorunlu hale getiriyor. Endüstriyel ölçekli hayvancılık işletmelerinin yaygın olduğu pazarlarda, yem üretim endüstrisi de buna doğal uyum sağlayarak, yarı ve tam otomatik olarak üretim gerçekleştiriyor. Diğer pazarların da, artan taleple birlikte zaman içinde bu teknolojilere yöneleceğini tahmin etmek zor değil.

TÜRÜNE GÖRE KÜRESEL YEM İŞLEME PAZARI
Yem işleme pazarı kullanılan teknoloji türlerine göre; şartlandırma ve genişletme, temizleme ve sınıflandırma, öğütme, karıştırma ve diğerleri olarak bölümlere ayrılıyor. Verified Market Research raporu, şartlandırma ve genişletmenin küresel yem işleme pazarında, 2019 yılında en büyük pazar payına sahip olduğunu açıklıyor. Rapora göre; birçok hayvan türünün nişastayı sindirme kapasitesi zayıf; ancak olgun nişastayı büyük ölçüde sindirebiliyorlar. Şartlandırma makinesi ile gerçekleştirilen hidrotermal işlemiyle, nişastanın jelatinleşme seviyesi önemli ölçüde artıyor. Aynı zamanda bu işlem, üründeki proteinin termal denatürasyonunu kolaylaştırıyor. Gıda maddelerinin belirli bir sıcaklık seviyesinde koşullandırılması, Salmonella gibi bakterileri öldürebilir ve bu da yüksek yem hijyeni anlamına gelir. Düşük maliyetli olması, kirlilik ve ilaç kalıntısı içermemesi ve hastalıkların önlenmesinde ilaçlara kıyasla yan etkilerinin olmaması, şartlandırma ve genişletme makinelerinin benimsenmesini artıran faydalardan bazılarıdır.

COĞRAFYAYA GÖRE KÜRESEL YEM İŞLEME PAZARI
Bölgesel bazda küresel yem işleme pazarı; pazar raporlarında Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik ve Dünyanın Geri Kalanı (RoW) olarak sınıflandırılıyor. Bu raporlara göre; Asya Pasifik’in, 2020-2027 tahmin dönemi boyunca yem işleme pazarında, en büyük pazar payına sahip olması ve onu Avrupa’nın takip etmesi bekleniyor.

Asya Pasifik bölgesi, Çin, Hindistan ve Japonya dahil olmak üzere ilk 10 yem üreticisi ülkeden birkaçına ev sahipliği yapıyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri’nden yaklaşık 10 milyon metrik ton daha fazla üretim gerçekleştiriyor ve bu sayede yem üretiminde dünya liderliğini elinde bulunduruyor. Tahminlere göre; Çin, ekonomik büyümedeki artış ve hızlı gelişme nedeniyle en büyük yem üreticisi ve teknoloji kullanıcısı olmaya devam edecek. Bu pazarın kendi içinde en büyük itici gücünü ise artan nüfusun bir sonucu olarak yerli yem işleme makineleri şirketlerinin artan ilgisi, teknolojik gelişmeler ve mekanizasyon için devlet sübvansiyonları oluşturuyor.

YEM İŞLEME PAZARINA YÖN VERENLER VE KISITLAMALAR
Market Data Forecast tarafından hazırlanan Yem İşleme Pazarı başlıklı rapora göre; su ürünleri yetiştiriciliğindeki patlama, dünya çapındaki su ürünleri yemi üreticileri arasında büyük ilgi gördü. Su ürünleri yetiştiriciliğinin sürekli büyümesi ve özellikle tilapia ve yayın balığı için daha fazla yem talebi olması, çoğu küçük çiftçinin balık yemi satın almak yerine kendi yemlerini işlemeye olan ilgisini ateşledi. Bu da küçük çiftçileri yem işleme makineleri kurmaya teşvik ediyor.

Yükselen karma yem maliyetleri ve çiftçiler arasında yem işleme ekipmanlarının faydaları konusunda artan farkındalık, yem işleme makinelerine olan talebin artışının nedenlerinden biri. Buna ek olarak gıda, beslenme ve sağlık konusunda artan farkındalık, ekipman endüstrisindeki teknolojik gelişmeler, kişiselleştirilmiş hizmetler ve dünyadaki artan gıda talebi de yem işlemeye yönelik küresel talebi çarpıcı bir şekilde arttırıyor.

Benzer şekilde Persistence Market Research tarafından hazırlanan Yem İşleme Pazarı başlıklı rapor da hayvancılık sektöründe yem tüketiminin artmasının küresel pazarda yem işleme talebini artırdığına dikkat çekiyor. Rapora göre hayvancılık endüstrisindeki büyüme ve yem katkı maddesi tüketiminin artması, küresel pazarda yem işleme talebini artırmış durumda. Daha yüksek et tüketimi, teknolojideki ilerleme ve dünya genelinde yem talebinin artması, küresel pazarda yem işlemenin büyümesini sağlayan faktörler olarak öne çıkıyor. İnsanların, hayvanların beslenme sağlığı konusunda daha fazla endişe duyması ve hayvansal ürün tüketiminin artması da, yem işleme pazarının büyümesini sağlayan faktörler arasındadır. Bununla birlikte, ekipmanların bakım maliyetlerinin yükselmesi, pazardaki en büyük kısıtlamalardan birisi haline dönüşüyor. Kırma ve granülasyon ekipmanlarının zayıf altyapısı ve konsolidasyon ise yem işleme pazarının büyümesi için diğer önemli kısıtlayıcı faktörlerden bazıları olarak lanse ediliyor.

Kaynaklar:
1. Verified Market Research, Global Feed Processing Market Report, Published Date: Jun 2021, Base Year for Estimate: 2019,
https://www.verifiedmarketresearch.com/product/feed-processing-market/

2. Mordor Intelligence, Global Feed Processing Machinery Market, Base Year: 2020,
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/feed-processing-machinery-market

3. Persistence Market Research, Feed Processing Market,
https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/feed-processing-market.asp

4. Market Data Forecast, Feed Processing Market, Pulished: February, 2021,
https://www.marketdataforecast.com/market-reports/feed-processing-market